Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Stefan
Nazwisko: Kociołek
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 10-02-1959
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z P. Kociołkiem z dnia 08.12.1981 zatwierdzony przez Naczelnika Wydz. III KWMO w Łodzi z uwagi na organizowanie przez ww. sprzedaży "nielegalnych" pism na Politechnice Łódzkiej. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.10.1982 zmieniono kategorię rejestracji na SOR pod tym samym nr rejestracyjnym. Rozpracowywany m.in. z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego NZS na PŁ, zorganizowania strajków studenckich na PŁ w styczniu i lutym 1980 roku, zorganizowania wraz z innymi osobami kiermaszu wydawnictw bezdebitowych, udziału w reaktywowaniu Samorządu Studenckiego na PŁ w 1983 roku, uczestnictwa w rekolekcjach zorganizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie "Węzeł" w Kościele św. Teresy w Łodzi w dniach 13-15.01.1984. Materiały zdjęto z ewidencji 13.05.1985 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod nr 6412/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 995/89, poz. 73 z dnia 08.11.1989. Materiały zniszczono w 1989. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. oraz akt admin. IPN Ld 434/66/K
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych m.in. jako aktywny działacz NZS, współautor wystawy retrospektywnej zorganizowanej w Kościele oo. Jezuitów w Łodzi obrazującej przebieg strajków studenckich z 1981 roku, sygnatariusz "Porozumienia Łódzkiego" z 18.02.1981 zawartego między Komisją Międzyresortową i Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, współautor "Listu Otwartego" do Rady Ministrów PRL, współorganizator młodzieżowego koła KPN "Powściągliwość i Praca", członek grupy skupionej wokół tzw. "Katolickiej Nauki Społecznej", współautor audycji radiowej dotyczącej strajków studenckich z 1980 roku, wyemitowanej w studenckim radiu "Żak" w 1984 roku. IPN Ld pf 13/440 t. 4 (2921/XA); IPN Ld 434/60/K, IPN Ld 434/61/K, IPN Ld 434/63/K
Akta kontrolne śledztwa 03.11.1982 P. Kociołkowi w związku z kontaktami z młodzieżową organizacją pod nazwą "Komitet Samoobrony Młodych" postawiono zarzut z art. 48 dekretu o stanie wojennym odnośnie "sporządzania w celu rozpowszechniania pisma zawierającego fałszywe wiadomości mogące wprowadzić niepokój społeczny". 10.12.1982 śledztwo (Pg.Śl.II-202/82) umorzono z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Łodzi 05.01.1983 pod nr 1320/III. IPN Ld pf 15/245 (1320/III)
Akta dochodzeniowo-śledcze Zatrzymany prewencyjnie na wniosek Wydz. III-1 KWMO w Łodzi dnia 29.04.1983 m.in. z uwagi na działalność w Duszpasterstwie Akademickim, podejrzewany o możliwość zakłócenia uroczystości państwowych w dniu 01.05.1983 r. oraz pełnienia funkcji przewodniczącego NZS na PŁ. W dniu 29.04.1983 dokonano przeszukania mieszkania. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1474/III-N)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na inną osobę. IPN Ld 014/674 t. 1 (7112/II); IPN Ld 0248/2 (7112/II); IPN Ld 047/916/J (7112/2 mkf)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/1714 t. 2 (46155/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/1793 t. 2 (46238/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/1643 (46076/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/850 (44726/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/1962 t. 2 (46416/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/615 (44166/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/616 (44167/I)
Teczka TW W tczece pracy znajduje się doniesienie dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/1511 (45934/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące P. Kociołka. IPN Ld 0040/2164 t. 2 (46632/I)
Materiały fotograficzne Zbiór fotografii stanowiący dar Pana Lecha Spaszewskiego dla IPN-KŚZpNP, ilustrujący przebieg strajków studenckich na łódzkich wyższych uczelniach w 1981 r. Na zdjęciach figuruje P. Kociołek. IPN Ld 472/2; IPN Ld 472/6
.