Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Radosław Stanisław
Nazwisko: Purgał
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-03-1963
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 10.02.1987 zmieniono kategorię rejestracji na SOR pod tym samym numerem rejestracyjnym. R. Purgał zarejestrowany został do sprawy założonej w celu kontroli operacyjnej łódzkiego NZS. Rozpracowywany był m.in. z powodu aktywnej działalności w NZS na PŁ, wydawania i kolportowania "Biuletynu Informacyjnego NZS PŁ", kolportowania tzw. Zeszytów Samokształceniowych NZS PŁ pt.: "Filozofia", działalności w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów. R. Purgał występuje ponadto jako założyciel Samorządu Studenckiego na PŁ w latach 1983-1984, uczestnik spotkań z działaczami należącymi do krajowej struktury NZS. Materiały zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszcz. w 1989. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. oraz akt administr. IPN Ld 434/60/K
Osoba Zastrzeżona [OZ] Zarejestrowany jako OZ w okresie 17.02.1988-23.05.1990 na wniosek Wydz. III-1 WUSW w Łodzi. Brak możliwości ustalenia powodu zainteresowania operacyjnego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.