Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Tararuj
Miejsce urodzenia: Rumin
Data urodzenia: 21-03-1927
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:
Ludwik Tararuj
urodzony/a 21- 03-1927 Rusice
Imiona rodziców: Stanisław Franciszka


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze prowadzone przez WUBP Białystok i Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku w 1946, m.in. w sprawie Ludwika Tararuja. Aresztowany 24.10.1946 przez PUBP Siedlce jako członek organizacji "Wolność i Niezawisłość", po czym skierowany do PUBP Bielsk Podlaski. WUBP Białystok 21.11.1946 wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia, a już 22.11.1946 postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, natomiast WPR w Białymstoku sporządziła akt oskarżenia. Ww. zarzucono, że na terenie pow. Bielsk Podlaski, jako członek Armii Krajowej, we wrześniu 1945 nie usłuchał rozkazu dowództwa tej organizacji i nie ujawnił się, lecz do dnia zatrzymania, tj, 24.10.1946 był czynnym członkiem "WiN", usiłującej "przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego". Pełnił funkcję dowódcy drużyny. Ponadto, bez prawnego zezwolenia władz, przechowywał broń palną. IPN Bi 015/2 (1151/III, DO-10381), zapisy kartoteczne.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1946-1958 dot. m.in. sprawy Ludwika Tararuja. Wyrokiem WSR Białystok z 23.11.1946 (Dr 116/46) został uznany winnym tego, że na terenie pow. Bielsk Podlaski woj. białostockiego, jako były członek Armii Krajowej, we wrześniu 1945 nie usłuchał rozkazu dowództwa tej organizacji, nie zakończył konspiracyjnej działalności i pozostał do dnia zatrzymania, tj, 24.10.1946 w organizacji "Wolność i Niezawisłość", „usiłującej przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego” na stanowisku dowódcy drużyny. Ponadto, bez prawnego zezwolenia władz, przechowywał zdatną do użytku broń palną. Z powyższe skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok, przez rozstrzelanie, wykonano 18.12.1946 w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Po rewizji nadzwyczajnej od wyroku WSR Białystok z 23.11.1946, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy Izba Karna, wyrokiem z 07.03.1991 (V KRN 492/90) uniewinnił Ludwika Tararuja od przypisanych mu czynów. IPN Bi 212/410 (Dr 116/46).
Akta Wydziału "C" WUSW Białystok z 1989 roku zawierają kwestionariusze osobowe do charakterystyk nr 77, 78 dot organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ "Wolność i Niezawisłość" Obwód Bielsk Podlaski krypt. „Puszcza-3"/ "Tygrys nr 6"/ "Marchew 28/2"/ "Barbara"/ "Boston"/ "Brygida" Kwestionariusz z 10.02.1989 dotyczy Ludwika Tararuja, ps. "Sokół", który od lipca 1944 do września 1945 na terenie gm. Drohiczyn był był dowódcą drużyny AK-AKO. Posiadał broń. Od października 1945 do dnia aresztowania, tj. 24.10.1946 w „WiN”, nadal jako dowódca drużyny. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 18.12.1946. IPN Bi 019/128/4 (2/61).
.