Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Śledzik
Miejsce urodzenia: Leman gm. Turośl pow. Kolno
Data urodzenia: 09-06-1928
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Śledzik (ur. w czerwcu 1928 r.) od roku 1945 był współpracownikiem i żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a następnie od roku 1946 do lipca 1951 współpracownikiem i żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Kolno, Pisz, Łomża i sąsiednich. Nosił pseudonim "Huragan". W latach 1947-1951 Stanisław Śledzik walczył z komunistycznymi władzami w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego pseudonim „Róg” oraz pod dowództwem sierż. Bronisława Chrzanowskiego pseud. "Orzeł", "Ostry", "Chrzan". Stanisław Śledzik figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP/ MBP w Warszawie, PUBP w Kolnie i PUBP w Piszu z lat 1948-1951. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Śledzik był "rozpracowywany przez PUBP Kolno jako członek bandy pod dowództwem "Ostrego" i został "zabity dnia 5 lipca 1951 r. przez patrol MO w terenie z posterunku MO w Turośli Pruskiej pow. Pisz" (zabity w okolicy wsi Leman-Pudełko gm. Turośl pow. Kolno). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Śledzik występuje wraz z dwustu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w aktach i zapisach ewidencyjnych WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1945-1946 - opracowanych w roku 1982 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW jako "Charakterystyka nr 158, Okręg XIII NSZ". Ta charakterystyka obejmuje przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) z Okręgu XIII NSZ - działającego w latach 1944-1945 (do sierpnia 1945) pod dowództwem komendanta Okręgu mjr/ ppłk Melchiora Nestorowicza pseud. "Kalina" na obszarach m.in. powiatów Łomża, Kolno, Ostrołęka i Pisz, gdzie oddziałom NSZ pomagał m.in. Stanisław Śledzik. IPN BU 0182/146 t. 3 (Charakterystyka nr 158, p. 321).
Stanisław Śledzik pseud. "Huragan" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach i zapisach ewidencyjnych WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1946-1950 - opracowanych w roku 1981-1982 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie jako "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 66" organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Komenda Okręgu kryptonim "Mazowsze". Ta charakterystyka obejmuje przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NZW - walczących z komunistycznymi władzami w latach 1946-1953 na obszarach m.in. powiatów Maków Maz., Ostrołęka, Pisz i Przasnysz. IPN Bi 065/6 t. 4 (777/IV).
Stanisław Śledzik figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Białymstoku i WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1947-1949 zatytułowanych "Banda >Ostrego<". Akta te (w dużej części zbiór odpisów dokumentów różnych jednostek UB i MO) dot. rozpracowania działalności i członków oddziału NZW pod dowództwem sierż. Bronisława Chrzanowskiego pseud. "Ostry", "Orzeł" w latach 1947-1949. Zawierają one m.in.: charakterystykę ww. oddziału NZW, spis jego członków, wykaz akcji ww. oddziału, listę tajnych informatorów UB użytych do jego rozpracowania i ich doniesienia agenturalne, listę 25 aresztowanych w sierpniu 1949 r. współpracowników NZW, notatki służbowe, meldunki, raporty i sprawozdania funkcjonariuszy UB i MO, protokoły przesłuchań kilkunastu podejrzanych i świadków, szkice sytuacyjne zdarzeń, oryginał odezwy NZW "Bracia Polacy!" i gazetki NZW "Głos z podziemia" z grudnia 1947, wyciągi z notatek, zapisków i dokumentów NZW znalezionych przez UB przy zabitym 16 września 1948 r. (po obławie i walce) żołnierzu NZW - Wacławie Bawarskim pseud. "Cięty" i przy zatrzymanym tego samego dnia i aresztowanym żołnierzu NZW Janie Dziełaku pseud. "Ryś". IPN Bi 047/1077 t. 2 (46/169).
Stanisław Śledzik figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Warszawie z lat 1950-1952 zatytułowanych "Sprawa kontrolno-agencyjnego rozpracowania". Sprawa ta dotyczyła rozpracowania i ujęcia lub zabicia następujących żołnierzy NZW: Mariana Borysa pseud. "Czarny" ur. w 1927 r., Władysława Sadłowskiego pseud. "Twardy" ur. w 1915 r., Stanisława Grajka pseud. "Mazur" ur. w 1927 r. oraz innych żołnierzy NZW. Akta te zawierają m.in. doniesienia tajnych informatorów UB użytych do rozpracowania i likwidacji żołnierzy NZW, notatki służbowe, meldunki, raporty i sprawozdania funkcjonariuszy UB i MO. IPN BU 0227/43 (53674/II).
Akta operacyjne WUBP i KW MO w Białymstoku oraz PUBP w Kolnie z lat 1948-1951 dotyczące Stanisława Śledzika oraz kilkunastu innych żołnierzy i współpracowników Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). IPN Bi 012/1226 (4063/II).
Stanisław Śledzik pseud. "Huragan" występuje (wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Olsztynie z lat 1983 - 1989 zatytułowanym "Charakterystyka nr 29". Ta charakterystyka, na którą składają się przede wszystkim tzw. karty na czyn i kwestionariusze osobowe członków NZW, dot. ugrupowania NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg" i sierż. Bronisława Chrzanowskiego pseud. "Ostry", "Orzeł", "Chrzan" i jego działalności od wiosny 1948 do grudnia 1954 na terenie pow. Kolno, pow. Pisz i częściowo powiatów: Łomża, Ostrołęka, Szczytno i Mrągowo. W charakterystyce zapisano między innymi, iż wymienione ugrupowanie NZW było podzielone na trzy bojowe patrole, których dowódcami byli (w roku 1949): patrolu I - Hieronim Rogiński pseud. "Róg", patrolu II - Marian Borys pseud. "Czarny", a patrolu III - Kazimierz Lenkiewicz pseud. "Warmiak". IPN Bi 065/38 (817/IV).
Stanisław Śledzik pseud. "Huragan" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w obszernych aktach WUBP i KW MO w Warszawie z lat 1946-1955 - opracowanych w latach 1980-ch jako "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Kwestionariusz na stronie 76 w tomie 13 dotyczy Stanisława Śledzika pseud. "Huragan". Zapisano w nim między innymi, iż ww. żołnierz działał w NZW od 1946 roku, "do bandy w 1947 r. przyjął go Chrzanowski pseud. >Orzeł< (...), od 1949 był dowódcą patroli w bandzie >Roga<. Zabity 5 lipca 1951 przez patrol MO i WP w czasie potyczki". IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka nr 64 t. 13).
Stanisław Śledzik figuruje w aktach WUBP i KW MO w Białymstoku i meldunkach PUBP w Kolnie z roku 1951. Te meldunki i akta dot. wydarzeń z terenu kol. Leman powiat Kolno w dniu 5 lipca 1951- tj. zbrojnego starcia dwóch żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolem MO z Posterunku MO w Turośli pow. Pisz. W wyniku tej walki poległ Stanisław Śledzik pseud. „Huragan” (zabity został także milicjant z posterunku MO w Turośli i jedna osoba postronna). IPN Bi 030/76 t. 2 (b/n/8).
Stanisław Śledzik pseud. "Huragan" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i innych organizacji niepodległościowych w aktach WUBP i KW MO w Gdańsku z lat 1946-1948 zatytułowanych "Zdjęcia poszukiwanych członków nielegalnych organizacji". Wśród zdjęć tych żołnierzy, oprócz zdjęcia Stanisława Śledzika, jest m.in. zdjęcie jego kolegi Mariana Borysa pseud. "Czarny" z oddziału NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego pseudonim "Róg" (działającego głównie w pow. Kolno), a także m.in. zdjęcie oficera Komendy Głównej NZW kpt. Jana Morawca pseud. "Henryk", "Remisz". IPN Gd 04/105 t. 1 (55/2).
.