Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Paweł
Nazwisko: Siódmok
Miejsce urodzenia: Syrynia
Data urodzenia: 27-03-1949
Imię ojca: Konrad
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Siódmok, który w 1968 roku rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, był inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego (KE) zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 23.06.1971 pod nr. rej. KA 20412 przez Wydział III KW MO Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji uzyskanej od TW (tajny współpracownik), z której wynikało, iż ww. należy do „aktywnych” członków Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach, „udziela się przy organizowaniu imprez dla studentów”, a w dn. 8-9 maja 1971 brał udział w Zlocie Młodzieży Akademickiej na Jasnej Górze. W związku z prowadzoną sprawą przeprowadzono „wszechstronne rozpoznanie” i sprawdzono m.in. utrzymywane kontakty, światopogląd ww. oraz „stosunek do obecnej rzeczywistości”. W toku sprawy Jan Siódmok był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji (2 tajnych współpracowników i kontakt operacyjny). W dniu 24.08.1972 zgromadzone w ramach KE materiały zostały przekazane z KW MO Katowice do KM MO Gliwice i 21.09.1972 zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 22844. KE zakończono z uwagi na fakt, iż po ukończeniu studiów przez ww., „przejawów wrogiej działalności nie stwierdzono”. W dniu 12.12.1974 zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 34942/II. IPN Ka 014/1647 (34942/II).
.