Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Bogusław
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 27-08-1959
Imię ojca: Edward
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Wojciechowski, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Doświadczalnego Rozruchu Urządzeń Elektrowni i Elektrociepłowni „Energorozruch” w Gliwicach był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kolporter” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 03.09.1982 pod nr. rej. KA 50714 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V KW MO Katowice, a następnie Wydział V KM MO/RUSW Gliwice. Sprawę założono w związku z ujawnieniem „nielegalnej grupy” zajmującej się kolportażem ulotek „o treści antypaństwowej” na terenie Gliwic. Celem rozpracowania było rozpoznanie kontaktów oraz sposobu i motywów działania grupy. Krzysztof Wojciechowski, który zaangażował się w działalność podziemnych struktur związkowych, brał udział m.in. w rozprowadzaniu ulotek, biuletynów oraz „materiałów propagandowych” sygnowanych przez „Solidarność”. Zatrzymany 01.09.1982 i objęty śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl.-II-285/82) w sprawie kolportażu „nielegalnych ulotek zawierających treści fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. W dniu 15.09.1982 ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 50870 jako figurant SOR krypt. „Kolporter”. W związku z prowadzoną sprawą był kontrolowany przez osobowe źródła informacji (OZI), przeszukano również miejsce pracy i zamieszkania ww. Rozpracowanie zakończono 06.12.1983. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39894/II. IPN Ka 043/824 t. 1 (39894/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 73/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl.-II-285/82). Postępowanie zostało wszczęte 31.08.1982 i dotyczyło kolportażu na terenie Gliwic „nielegalnych ulotek zawierających treści fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. W ramach prowadzonych w trybie doraźnym czynności, Krzysztof Wojciechowski został w dn. 01.09.1982 zatrzymany (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję), przesłuchany i obwiniony o to, że od kwietnia do sierpnia w Gliwicach jako członek NSZZ „Solidarność” wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym nie odstąpił od działalności związkowej w ten sposób, że rozpowszechniał drukowane ulotki zawierające „fałszywe treści mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk, a 02.09.1982 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie zakończono 30.10.1982 aktem oskarżenia. W toku śledztwa przesłuchano 15 osób, dokonano 8 przeszukań i 2 oględzin. W dniu 08.09.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9184/III. IPN Ka 029/601 t. 1-2 (9184/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
Akta tymczasowo aresztowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z pobytem ww. w Areszcie Śledczym w Katowicach. Krzysztof Wojciechowski został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności związkowej, tj. o popełnienie czynu z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym. W dniu 18.02.1983 został skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach (sygn. akt SgW 66/83) na karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, w tym samym dniu na mocy decyzji sądu ww. zwolniono z aresztu. IPN Ka 865/127.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach (sygn. akt SgW 66/83), który 18.02.1983 uznał ww. za winnego tego, że w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 w Gliwicach, będąc członkiem byłego związku zawodowego „Solidarność”, którego działalność była wówczas prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w działalności tego związku w ten sposób, że przenosił, przechowywał przekazywał do dalszego kolportażu oraz rozpowszechniał wydawane drukiem „nielegalne materiały propagandowe” sygnowane przez NSZZ „Solidarność” zawierające w treści „wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny”, tj. popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 i w zw. z art. 48 ust. 4 dekretu o stanie wojennym. Krzysztof Wojciechowski został skazany na karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 3 lata oraz karę grzywny w wysokości 50 tys. W dniu 19.08.1983 WSG w Katowicach (sygn. akt SgW 66/83) na mocy amnestii z dn. 21.07.1983 darował ww. karę pozbawienia wolności. IPN Ka 276/4023-25 (SgW 66/83).
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dn. 07.02.1995 (sygn. akt WRN 9/95) w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść skazanego Krzysztofa Wojciechowskiego od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z dn. 18.02.1983 (sygn. akt Sg.W. 66/83), zaskarżony wyrok zmienił i uniewinnił ww. od popełnienia przypisywanych mu przestępstw. IPN Ka 276/4025.
.