Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Franek
Miejsce urodzenia: Zebrzydowice
Data urodzenia: 05-07-1950
Imię ojca: Leopold
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Franek był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rejestr. 10334, prowadzonego przez Wydział II 4 Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach - Graniczna Placówka Kontrolna w Zebrzydowicach. Powodem założenia sprawy były kontakty Henryka Franka z członkiem rodziny mieszkającym w Anglii. Obawiano się, że krewny z zagranicy może chcieć wykorzystać pracę H. Franka w Urzędzie Celnym, podczas odpraw granicznych. Sprawę zakończono 14.02.1973, gdyż ustalono, że kontakty Henryka Franka z wujem miały charakter "wybitnie rodzinny" i akta sprawy przekazano do archiwum Wydz. "C" KWMO w Katowicach, gdzie nadano sygn. 34033/II-w. IPN Ka 050/33 (34033/II-w).
.