Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Fluśniak
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 16-09-1923
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza prowadzona w 1951 roku przez Wydz. Śledczy, Wydz. III i IV WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności od organizacji "Polska Armia Krajowa". Henryk Fluśniak występuje jako jej członek. Sprawę złożono w archiwum pod sygn. 279/II, a następnie włączono do akt 12016/III. IPN Wr 039/163 t. 10-12 (12016/III).
Akta śledztwa prowadzonego początkowo przez PUBP w Dzierżoniowie, a następnie przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu o nr. 2347/51, m.in. przeciwko Henrykowi Fluśniakowi, dot. przynależności do nielegalnej organizacji pod nazwą "Polska Armia Krajowa", działającej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/163 t. 1-9 (10216/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Henryka Fluśniaka do "nielegalnej organizacji". W dniu 25.09.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUPB we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego. Ww. został oskarżony m.in. o to, że: "w okresie od maja 1951 r. do dnia 3 lipca 1951 r. na terenie Pieszyc pow. Dzierżoniów był członkiem nielegalnej organizacji P.A.K. (...) usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przy czym działalność jego przejawiała się w tym, że zwerbował na członków tejże organizacji (...), oraz brał udział w dwóch zebraniach organizacyjnych na których omawiano sprawę zdobycia broni i werbunek nowych członków i występował pod ps. >Pantera<", a także "w połowie maja 1951 r. na terenie pow. Dzierżoniowskiego przez okres pół godziny przechowywał przy sobie bez prawnego zezwolenia bron palną (...)". IPN Wr 155/251 (Pr II 278/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z 20.10.1951 Henryk Fluśniak został uznany winnym tego, że "w okresie od maja 1951 do dnia 5 lipca 1951 r. na terenie Pieszyc, woj. Wrocław był członkiem nielegalnej organizacji P.A.K. (Polska Armia Krajowa), usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, przy czym działalność jego przejawiała się tym, że werbował nowych członków do tejże organizacji i brał udział w 2 zebraniach organizacyjnych, na których omawiano sprawę zdobycia broni palnej, werbowanie nowych członków, występując przy tym pod ps. >Pantera<", i "(...) przez okres pół godziny przechowywał bez prawnego zezwolenia władz broń palną (...)", i skazany na karę łączną 6 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat wraz z przepadkiem całego mienia skazanego. Na poczet orzeczonych kar zaliczono ww. okres tymczasowego aresztowania od 04.07.1951. W dniu 28.07.1954 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii, zmniejszając ww. karę łączną do 4 lat więzienia, a w dniu 12.08.1954 wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Henryka Fluśniaka z reszty pozostałej mu do odbycia kary więzienia. Karę pozbawienia wolności ww. odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu, skąd został zwolniony 16.08.1954. Dnia 12.05.1997 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Henryka Fluśniaka z dnia 20.10.1951. IPN Wr 21/4647 (Sr 472/51), IPN Wr 400/1480.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w 1974 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Polska Armia Krajowa<, działającej na terenie powiatu Dzierżoniów w latach 1949/51". Henryk Fluśniak występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/38 (F-38).
.