Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Andrzej
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 07-07-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Uczeń” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dniu 10.01.1976 pod nr rej. NS 560, przez Wydz. III KWMO Nowy Sącz. W dniu 13.02.1976 do sprawy zarejestrowano Marka Łukasika, który jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem sporządził ulotkę o treści „antypaństwowej”, której jednak nie zdążył rozpowszechnić. SOS krypt. „Uczeń” zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z Markiem Łukasikiem, która ze względu na jego niepełnoletniość odbyła się w obecności jego rodziców i dyrektora szkoły. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO Nowy Sącz, gdzie nadano sygn. 65/II. Akta wybrakowano w 1990 roku. Akta o sygn. 65/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.