Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Bogumiła
Nazwisko: Walczak
Nazwisko rodowe: Szwarc
Miejsce urodzenia: Wojciechów
Data urodzenia: 04-09-1945
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Zboże” o numerze rejestracyjnym 13892. W ramach w/w kwestionariusza kontrolą operacyjną została objęta Irena Szwarc, przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Żaganiu. Kwestionariusz założony został w marcu 1982 przez Pion VI RUSW w Żaganiu. Irena Szwarc brała czynny udział w pracach związku. Była m.in. organizatorem akcji strajkowej popierającej strajk w Lubogórze. Krytycznie wypowiadała się na temat rządu i sytuacji panującej w kraju. W grudniu 1981 przeprowadzono z figurantką rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”. Wobec zaniechania przez Irenę Szwarc wrogiej działalności z dniem 30.07.1987 zakończono prowadzenie KE kryptonim „Zboże”. Materiały złożono w Archiwum Wydziału „C” WUSW w Zielonej Górze pod sygn. 4894/II. Zostały one sfilmowane - sygnatura 4894/2. Akta o sygnaturze 4894/II zostały zniszczone (protokół brakowania akt nr 65/90 z dnia 11.01.1990). IPN Po 0134/41 (4894/2) mikrofilm.
.