Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Walkowiak
Miejsce urodzenia: Niewierz
Data urodzenia: 11-04-1899
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Feliks Walkowiak był rozpracowywany w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej przez PUd/s BP w Międzychodzie w 1956 roku jako prezes Powiatowego Zarządu Stronnictwa Narodowego do roku 1939. Materiały zniszczono na podstawie protokołu brakowania akt nr 61 z dnia 10.10.1984. Materiały o sygnaturze 1769/II zniszczono na podstawie protokołu brakowania akt nr 61 z dnia 10.10.1984 (sygn. IPN Po 00169/67).
Sprawa Obiektowa kryptonim „Zguba” dotyczy środowiska byłych członków Armii Krajowej, zakres terytorialny: obszar działania PUBP w Międzychodzie. Feliks Walkowiak figuruje na liście członków AK na terenie powiatu Międzychód. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 214/IV. IPN Po 003/214 t. 1-2 (214/IV).
Feliks Walkowiak został objęty śledztwem w związku z rozpowszechnianiem na terenie Międzychodu „fałszywych” wiadomości na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i Związku Radzieckim, mogących wyrządzić „istotną szkodę interesom Państwa Polskiego”. Sprawę prowadził PUBP w Międzychodzie w latach 1952-1953. Feliks Walkowiak został 10.10.1952 tymczasowo aresztowany. Orzeczeniem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie z dnia 17.03.1953 Feliks Walkowiak został skierowany do obozu pracy na okres 14 miesięcy. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 10846/III. IPN Po 04/1871 (10846/III).
.