Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Hanna
Nazwisko: Janeczek
Nazwisko rodowe: Szlapa
Miejsce urodzenia: Garbatka-Letnisko
Data urodzenia: 23-01-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Wacława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Star" nr KI 1091 została założona w celu kontroli operacyjnej nad ważnym dla gospodarki PRL zakładem pracy jakim była Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Sprawa prowadzona była w latach 1962-1990 przez Wydział III A/ Wydział V KWMO w Kielcach oraz RUSW w Starachowicach. Jadwiga Szlapa, działaczka NSZZ "Solidarność" została zarejestrowana do tej sprawy 01.04.1982 pod nr KI 20927 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Materiały SO krypt. "Star" zniszczono 24.01.1990 w WUSW w Kielcach i RUSW w Starachowicach. Materiały SO krypt. "Star" zniszczono 24.01.1990 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanej Jadwigi Szlapy. Internowana 15.12.1981 decyzją nr 263/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowana 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20363. Osadzony w AŚ w Kielcach. Zwolniona 24.12.1981 decyzją nr 28/81 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/289 (2346/IV/292) oraz mikrofilm o sygn. IPN Ki 028/290 (2346/IV/292).
Akta internowanej Jadwigi Szlapy. Internowana 15.12.1981 decyzją nr 263/81 KWMO w Kielcach. Osadzona w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniona 24.12.1981 decyzją nr 28/81. Akta o sygn. IPN Ki 45/456 (26/I/81).
.