Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Helski
Miejsce urodzenia: Terespol
Data urodzenia: 29-09-1929
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 06.11.1980 Stanisław Helski został zarejestrowany pod nr. 3896 przez Wydz. III "A" KW MO w Wałbrzychu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Chakis" (nr rej. 3797) dot. "wykorzyst.[ania org/[anizacji] społ.[eczno]-polit.[ycznych] do prowadzenia negatywnej działalności". W 04.1981 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. IV. Dnia 11.08.1982 ww. zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2412/II. Materiały o sygn. 2412/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 11.08.1982 zarejestrowany pod nr. 3896 przez Wydz. IV KW MO w Wałbrzychu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Szakal". Dnia 11.07.1984 zmieniono kategorię sprawy na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Folwark". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Stanisława Helskiego umieszczonego 23.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie na podstawie Decyzji Nr 522 o internowaniu z 14.09.1982, zwolnionego 27.09.1982 na podstawie Decyzji Nr 140 o uchyleniu internowania z 21.09.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność w środowisku rolników indywidualnych sprzeczną z porządkiem prawnym stanu wojennego". IPN Wr 30/383 (180/82).
Dnia 11.07.1984 Stanisław Helski został zarejestrowany pod nr. 3896 przez Wydział IV WUSW w Wałbrzychu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Folwark” (o tym samym nr. rejestracyjnym), dot. "antysocjalistycznej działalności w ugrupowaniu chłopskim >S[olidarność]W[iejska]<" na terenie województwa wałbrzyskiego. W 02.1985 sprawę przekazano do Wydz. VI. Prowadzenie sprawy zakończono w 1989 w związku z legalizacją SW. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 3443/II. Materiały o sygn. 3443/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały dot. "nielegalnej działalności stowarzyszenia pod nazwą >Grupa Niezależnych Działaczy Społeczno-Politycznych< utworzonego w Bielawie w dniu 11 listopada 1984 roku". W aktach znajduje się m.in. kopia decyzji Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z 30.11.1984 zakazującej Stanisławowi Helskiemu działalności w strukturach wspomnianej Grupy oraz protokół z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej z ww. w dniu 05.12.1984. IPN BU 1585/19076 (IPN BU MSW II 19076, MSW II DSA 264).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Pielgrzym" (nr rejestracyjny 1185) prowadzonej przez Wydz. III KW MO/WUSW w Jeleniej Górze w latach 1976-1989, dot. Duszpasterstwa Akademickiego. Stanisław Helski, "działacz >Solidarności Chłopskiej< z terenu woj. wałbrzyskiego" występuje jako uczestnik i prelegent spotkania zorganizowanego przez Jeleniogórski Klub Inteligencji Katolickiej w dniu 05.05.1988. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 48/IV. IPN Wr 034/40 (48/IV).
Materiały z czynności sprawdzających przeprowadzonych w 1988 roku przez Wydz. Śledczy WUSW w Opolu. W aktach szyfrogram z 10.09.1988 dot. podjęcia wspólnych działań z Wydz. VI i "B", które doprowadziły do rozwiązania "nielegalnego zebrania", mającego na celu reaktywowanie NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych woj. opolskiego. Jednym z uczestników zebrania był Stanisław Helski, były przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych woj. wałbrzyskiego. IPN Wr 08/368 (37/18).
.