Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Gościsława
Nazwisko: Figwer
Nazwisko rodowe: Haładej
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 28-11-1903
Kraj urodzenia: Ukraina
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zofia Figwer była figurantką Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 2540 prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa w Mielcu w okresie od 14.04.1959 do 30.05.1960. Ww. podczas wyjazdu do brata przebywającego na terenie Anglii (byłego podpułkownika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) nawiązała kontakt z "reakcyjnym" Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Londynie. Stowarzyszenie to wysyłało do Zofii Figwer materiały edukacyjne, które ww. "propagowała dzieciom" oraz "kolportowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu", gdzie była zatrudniona jako nauczycielka. Sprawę zakończono 30.05.1960 w związku z faktem, że ww. zakończyła pracę w szkole, a akta sprawy przekazano do archiwum pod sygn. 2646. Materiały te były wykorzystywane przez Referat ds. Bezpieczeństwa, a potem Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu do 21.06.1972 w związku z wyjazdami ww. poza granice kraju i były jedną z podstaw objęcia jej w 1963 roku zakazem wyjazdu do państw europejskich i pozaeuropejskich, który obowiązywał do 20.07.1965. Materiały archiwalne dot. ww. 17.12.1971 przerejestrowano do sygn.13546/II. IPN Rz 070/28 (13546/II).
.