Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Wiatr
Miejsce urodzenia: Stróże
Data urodzenia: 01-08-1899
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Ludwik Wiatr
urodzony/a 01- 08-1889 Stróże
Imiona rodziców: Jan


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (nr rej. 2) prowadzona od 30.06.1955 przez WUBP/ WUdsBP oraz Wydział III KW MO w Rzeszowie, dotycząca działaczy PPS i PPS-WRN. Materiały sprawy złożono do archiwum 06.06.1961 pod sygn. 11IV. W teczce znajdują się m.in materiały gromadzone od 06.06.1947 do 27.07.1951, w tym dokumentacja dot. Sprawy Agenturalnego Rozpracowania krypt. "R-20" prowadzonej przez PUBP w Gorlicach na byłych działaczy PPS-WRN pochodzących z miejscowości Stróże. W materiałach sprawy krypt. "R-20" znajdują się także informacje dot. Ludwika Wiatra, który będąc członkiem BCh utrzymywał kontakt z działaczami socjalistycznymi (PPS-WRN) przekazując im konspiracyjną prasę (m.in. "Chłopską Drogę"). Działał w Stróżach i okolicznych miejscowościach, gdzie według materiałów "za czasów okupacji był czołowym przywódcą ruchu chłopskiego". IPN Rz 055/62 t. 30 (11/IV).
Ludwik Wiatr był figurantem Sprawy Obserwacji Operacyjnej prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Gorlicach od 08.09.1960 pod nr-em 2729, a od 15.11.1960 pod nr-em 140. Ww. były "członek BCh w czasie okupacji hitlerowskiej, PSL po wyzwoleniu" zaklasyfikowany został przez organa bezpieczeństwa jako "aktywny działacz prawicy wiejskiej na odcinku wsi". Sprawę zamknięto 27.06.1961 i umieszczono w archiwum pod sygn. 2727, a następnie (30.12.1971) przerejestrowano pod sygn.13601/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o nr 13601/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Informacje dot. Ludwika Wiatra znajdują się w Księdze aresztowanych przez PUBP w Gorlicach za lata 1945-1949. Brak daty zatrzymania. IPN Rz 50/94 (301).
.