Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Piwowar
Miejsce urodzenia: Kłodne
Data urodzenia: 28-07-1896
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (nr rej. 2) prowadzona od 30.06.1955 przez WUBP, WUdsBP oraz Wydział III KW MO w Rzeszowie, dotycząca działaczy PPS i PPS-WRN. Materiały sprawy złożono do archiwum 06.06.1961 pod sygn. 11/IV. W teczce znajdują się m.in materiały gromadzone od 06.06.1947 do 27.07.1951, w tym dokumentacja dot. Sprawy Agenturalnego Rozpracowania krypt. "R-20" prowadzonej przez PUBP w Gorlicach na byłych działaczy PPS-WRN pochodzących z miejscowości Stróże. W materiałach dot. tej sprawy jako główny figurant występuje działacz socjalistyczny Władysław Piwowar. Ww. w czasie okupacji hitlerowskiej był członkiem konspiracyjnej PPS-WRN i używał ps. "Orzeł". Pełnił rolę łącznika, pobierał, przechowywał oraz rozprowadzał konspiracyjną prasę. We własnym domu organizował tajne zebrania członków organizacji. Utrzymywał także kontakty z przedstawicielami ruchu ludowego. Na przełomie lat 40. i 50. XX w. rozprowadzał paczki otrzymywane z zagranicy (w charakterze zapomóg). W związku z tym był podejrzewany o współpracę z emigracyjnymi działaczami byłego PPS-WRN i obserwowany przez organy bezpieczeństwa, gdyż "mógł prowadzić wrogą działalność na szkodę Ruchu Robotniczego w Polsce". IPN Rz 055/62 t. 30 (11/IV).
Władysław Piwowar od 30.08.1955 był inwigilowany przez Wydział III WUdsBP w Rzeszowie w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej (nr. rejestr. 453). Ww. był rozpracowywany ze względu na pełnienie funkcji kierowniczej "grupy WRN na gminę Stróże" w okresie okupacji hitlerowskiej. Sprawę zamknięto i złożono do archiwum 14.12.1956 pod sygn. 883, a następnie (03.03.1971) przerejestrowano do sygn. 11728/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o sygn. 11728/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.