Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Kunin
Data urodzenia: 11-04-1917
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna o krypt. "Zapora", założona przez KWP MO w Grodkowie w 1958 roku, dotycząca osób, w tym Macieja Wojciechowskiego, będących "w latach okupacji hitlerowskiej i po wyzwoleniu (...) aktywnymi członkami b. podziemia sanacyjnego AK-WiN", utrzymujących między sobą kontakt i wykazujących "wrogi stosunek do ustroju P.R.L.". Prowadzenie sprawy zakończono w 1959 roku w związku ze stwierdzeniem, iż "figuranci sprawy od dłuższego okresu nie przejawiają żadnej działalności godzącej w ustrój PRL". IPN Wr 011/165 t. 1 (1258/II).
Dnia 05.01.1971 Maciej Wojciechowski został zarejestrowany pod nr. 15727 przez Ref. ds. SB KP MO w Grodkowie i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Urzędnik", jako "były czł. podziemia sanacyjnego, a po wyzwoleniu czł. AK-WiN", który "utrzymuje intensywne kontakty z zagranicą (...)". W kontroli ww. wykorzystano perlustrację korespondencji i osobowe źródło informacji. Prowadzenie KE zakończono w 1976 roku, gdyż stwierdzono, iż "w okresie inwigilacji nie uzyskano żadnych materiałów świadczących o prowadzeniu wrogiej lub negatywnej działalności" przez ww. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1258/II. IPN Wr 011/165 t. 2 (1258/II).
.