Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Łaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Lipniki
Data urodzenia: 04-08-1953
Imię ojca: Michał
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Łaszkiewicz w dniu 10.05.1982 został zarejestrowany pod nr. 44346 przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Gutenberg" (nr rejestracyjny 44128) jako "podejrzany o współudział w drukowaniu nielegalnego czasopisma >Solidarność Dolnośląska<". Prowadzenie sprawy zakończono 13.07.1982 skierowaniem do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 101996/II. Materiałów o sygn. 101996/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa nr 42/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w roku 1982 dot. "nieodstąpienia od działalności w NSZZ >Solidarność<". Józef Łaszkiewicz występuje w charakterze podejrzanego. IPN Wr 039/11372 (24617/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem 2 Ds 25/82 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w sprawie "nie odstąpienia od działalności związkowej i kontynuowanie jej przez uczestniczenie w wydawaniu i kolportowaniu >Solidarności Dolnośląskiej<" przez grupę osób, w tym Józefa Łaszkiewicza. Dnia 29.05.1982 został sporządzony akt oskarżenia, w którym ww. zarzucono, iż w okresie od lutego do 17 kwietnia 1982 we Wrocławiu, jako członek NSZZ "Solidarność", "którego działalność została zawieszona, kontynuował działalność w związkową w ten sposób, że (...) po zorganizowaniu przy pomocy innych osób wydawania pisma Związkowego >Solidarność Dolnośląska< dostarczał testy i czyste matryce oraz zajmował się kolportażem tego pisma". IPN Wr 33/203 (III Dsn 25/82/Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanego w związku ze sprawą 2 Ds 25/82 Józefa Łaszkiewicza, osadzonego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu od 24.04.1982 do 11.01.1983. Ww. został zwolniony na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (II K 2/83) w przedmiocie zamiany tymczasowego aresztowania na dozór MO. IPN Wr 28/172 (16/82).
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30.05.1983 Józef Łaszkiewicz został uznany winnym zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów i skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolność, w zawieszeniu na okres próby 2 lat. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 21.04.1982 do 11.01.1983. IPN Wr 23/363 (III K 2/83).
.