Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Marian
Nazwisko: Gandecki
Miejsce urodzenia: Kępno
Data urodzenia: 10-09-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Gandecki w dniu 10.05.1982 został zarejestrowany pod nr. 44338 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Liliput" (nr rej. 43803), prowadzonej w latach 1982-1990 na działaczy podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" przez Wydz. V, V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu. Dnia 02.03.1990 zdjęty z ewidencji. W zachowanych częściowo aktach SOR "Liliput" o sygn. arch. IPN Wr 024/8930, Zbigniew Gandecki nie występuje. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa RSD 42/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w roku 1982 w sprawie "nieodstąpienia od działalności w NSZZ >Solidarność<", w tym przeciwko Zbigniewowi Gandeckiemu IPN Wr 039/11372 (24617/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem 2 Ds 25/82 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w sprawie "nie odstąpienia od działalności związkowej i kontynuowanie jej przez uczestniczenie w wydawaniu i kolportowaniu >Solidarności Dolnośląskiej<" przez grupę osób, w tym Zbigniewa Gandeckiego. Dnia 20.05.1982 został sporządzony akt oskarżenia, w którym ww. zarzucono, iż jako członek NSZZ "Solidarność", "którego działalność została zawieszona na czas trwania stanu wojennego", kontynuował działalność związkową w ten sposób, że wraz z innymi osobami zorganizował wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska", a nadto nawiązywał i ułatwiał kontakty między "etatowymi pracownikami NSZZ >Solidarność<, a innymi członkami władz związkowych prowadzącymi konspiracyjną działalność (...) ". Sprawa została skierowana do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W aktach zachował się wyrok tegoż Sądu z 03.07.1982 (znak sprawy III K 108/82). Ww. został uznany winnym czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 3 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania. IPN Wr 33/203 (III Dsn 25/82/Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanego w związku ze sprawą 2 Ds 25/82, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 03.07.1982 Zbigniewa Gandeckiego, osadzonego 24.04.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 21.07.1982). Dnia 29.10.1982 ww. został zwolniony w związku z Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 27.10.1982 (znak sprawy V Pr 644/82), udzielającemu mu 6 miesięcy przerwy w odbywaniu kary. W dniu 11.03.1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w stosunku do Zbigniewa Gandeckiego i zwolniła go warunkowo z reszty odbywania kary. IPN Wr 149/103 (85/IV/83).
Akta paszportowe Zbigniewa Gandeckiego. W aktach znajduje się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państwa w okresie od 21.05.1982 do 21.05.1984, wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w związku ze sprawą nr 42/82. IPN Wr 524/35013 (EAWR 035013).
.