Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jacek
Nazwisko: Wajdzik
Miejsce urodzenia: Łodygowice
Data urodzenia: 09-12-1968
Imię ojca: Józef
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Niskopienny” została zarejestrowana przez Wydział III KWMO w Bielsku-Białej dn. 22.06.1982 pod nr BB 6287. Sprawę założono z uwagi na podjęcie przez Grzegorza Wajdzika działalności polegającej na własnoręcznym wykonaniu i rozkolportowaniu ulotek o treści: „Solidarność Pietrzykowice żyje”, „Boże coś Polskę", „Wolna Europa powie prawdę”, „Solidarność – strajk szkolny 1 czerwca”, „Solidarność żyje”. Ulotki zostały rozrzucone w okolicy kościoła w Pietrzykowicach. Po ustaleniu autora ulotek funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa podjęli działania mające na celu ustalenie postawy społeczno-politycznej najbliższej rodziny. Sprawę zakończono dn. 26.11.1982 skierowaniem do sądu. Sąd Rejonowy w Żywcu zastosował wobec Grzegorza Wajdzika środek wychowawczy w postaci dozoru rodziców. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1287/II. IPN Ka 047/1031 (1287/II).
.