Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Pyryt
Miejsce urodzenia: Tarnobrzeg
Data urodzenia: 12-02-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janina Pyryt została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 21.10.1982 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Panna” nr rej. KA 51173 przez Wydział III KWMO Katowice. W dn. 12.04.1983 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Janina Pyryt od 1980 roku była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Państwowym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nosiła znaczek „Solidarności” przyozdobiony czarną wstążką. Odnosiła się krytycznie do działalności Wojskowej Rady Ocalania Narodowego (WRON) oraz podważała zasadność zawieszenia działalności związkowej. W dn. 26.04.1982 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”. Janina Pyryt utrzymywała kontakty z wieloma działaczami byłej „Solidarności”. Z tego powodu w dn. 30.04.1983 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą. KE zakończono 13.12.1984 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 28.01.1985 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 41191/II. IPN Ka 048/1465 (41191/II).
.