Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rolent Jan
Nazwisko: Kościuk
Miejsce urodzenia: Trzcianka
Data urodzenia: 27-01-1952
Imię ojca: Albin
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rolent Kościuk był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Petycja” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 30.04.1987 pod nr. rej. KA 64148 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Rybnik. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą petycji skierowanej do dyrektora Rybnickiej Fabryki Maszyn Górniczych „Ryfama”, podpisanej przez 500 pracowników domagających się zaprzestania potrącania składek na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Celem sprawdzenia było ustalenie organizatorów sporządzenia petycji, „faktycznych motywów ich działania” oraz „likwidacja zagrożenia”. W toku sprawy ustalono, że inicjatorem niepłacenia składek na NFOZ był Rolent Kościuk, który „utrzymuje kontakty ze zwolennikami NSZZ >Solidarność<”. Ww., został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS krypt. „Petycja” 19.06.1987 pod nr. rej. KA 64148. W dniu 20.10.1987 z uwagi na fakt, iż ww. „nie zmienił swojej postawy i poglądów” i może podjąć „wrogą działalność” SOS „Petycja” przerejestrowano na kwestionariusz ewidencyjny. W związku z prowadzoną sprawą ww. był kontrolowany operacyjnie przez osobowe źródła informacji (OZI). W dniu 14.04.1989 z uwagi na fakt, że Rolent Kościuk został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy RFM „Ryfama” materiały zgromadzone w ramach KE „Petycja” włączono do SOR krypt. „Reanimacja” nr rej. KA 67933. IPN Ka 048/546 t. 1-3 (43499/II), IPN Ka 0169/1316 (43499/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Reanimacja” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 14.02.1989 pod nr. rej. KA 67933 i była prowadzona przez Sekcję V RUSW Rybnik. Sprawę wszczęto w związku z informacją dot. powstania w Rybnickiej Fabryce Maszyn „Ryfama” Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i złożenia 01.02.1989 w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosku o rejestrację związku. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego komitetu, programu działania oraz „neutralizacja zagrożenia”. Rolent Kościuk, jako jeden z członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy RFM „Ryfama”, został zarejestrowany w dn. 14.04.1989 pod nr. rej. KA 64148 do SOR „Reanimacja”. Rozpracowanie zakończono 12.08.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43499/II, a 21.09.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43499). IPN Ka 048/546 t. 1-3 (43499/II), IPN Ka 0169/1316 (43499/2) mikrofilm.
Rolent Kościuk występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Strug” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 11.01.1971 pod nr. rej. KA 19321 i prowadzonej kolejno przez Referat ds. SB KMiP MO Rybnik, Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału III „A” KW MO Katowice, Wydział V KW MO Katowice, Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice oraz Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik i Wydział SB RUSW Rybnik. Sprawa dotyczyła objęcia kontrolą operacyjną Rybnickiej Fabryki Maszyn Górniczych „Ryfama” w Rybniku i została założona w celu ochrony „myśli naukowo-technicznej”, tajemnicy państwowej i służbowej oraz zabezpieczenia obiektu przed „penetracją” cudzoziemców. Ww., występuje w aktach w związku z omówieniem Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Petycja” nr rej. KA 64148 którego był figurantem. Sprawę zakończono 11.01.1990, materiały zarchiwizowano pod sygn. 723/IV. IPN Ka 030/450 (723/IV).
.