Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 28-04-1949
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Bukowski 27.03.1981 został zarejestrowany pod nr. 3008 przez Wydz. VI KW MO w Legnicy w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Kolumna W" (nr rej. 2927), prowadzonej w okresie 25.03.1981-15.02.1990, dot. rozpoznania "związków i organizacji chłopskich działających w ramach >Solidarności Wiejskiej<" na terenie woj. legnickiego. Dnia 06.02.1982 rejestrację ww. przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Dyl". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta zawierają dokumenty opracowane przez KW MO w Legnicy w okresie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego - teczka o krypt. "Gotowość". Kazimierz Bukowski figuruje w "wykazie osób do aktualizacji danych osobowych" z 16.09.1981. W aktach zachowała się także "karta osoby przewidzianej do zatrzymania" z 26.03.1981 dot. ww., plan jego zatrzymania z 01.10.1981 oraz fotografia. IPN Wr 051/2 (4/2).
Akta internowania Kazimierza Bukowskiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 24/81 z dnia 13.12.1981 KWMO w Legnicy, zwolniony na mocy Decyzji Nr 7/82 z dnia 27.02.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "sprawował czynności organizatorskie w powodowaniu niepokojów społecznych". IPN Wr 037/119 (126/IV).
Akta internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie w okresie od 13.12.1981 do 27.02.1982 Kazimierza Bukowskiego. IPN Wr 30/41 (7/82).
Dnia 06.02.1982 Kazimierz Bukowski został zarejestrowany przez Wydz. IV KW MO w Legnicy pod nr. 3008 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Dyl", jako "założyciel i aktywny działacz b. NSZZ >S< RI" na terenie woj. legnickiego, który "po wyjściu z internowania może podjąć działalność szkodliwą społecznie i sprzeczną z obowiązującym prawem". Dnia 30.05.1985 sprawę do dalszego prowadzenia przekazano do Wydz. VI WUSW w Legnicy. W toku kontroli z Kazimierzem Bukowskim przeprowadzono 7 rozmów ostrzegawczych, a także wykorzystano 4 osobowe źródła informacji, poddano go obserwacji oraz prowadzono okresową perlustrację korespondencji. Prowadzenie KE zakończono, gdyż "nie stwierdzono aby prowadził on lub zamierzał podjąć wrogą działalność". W aktach zachowało się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę ww. do wszystkich krajów świata w okresie od 15.03.1982 do 01.01.1985, wniesione przez Wydz. IV KW MO w Legnicy w związku z powyższą sprawą. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1275/II. IPN Wr 022/1048 (1275/II).
.