Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Lew
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 20-02-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] W zainteresowaniu SB znalazł się w kwietniu 1983 r. z powodu kontaktów z osobą rozpracowywaną przez Wydz. IV Dep. III MSW. Objęty zabezpieczeniem operacyjnym. Był podejrzewany o wykonywanie i kolportowanie w miejscu pracy „nielegalnych wydawnictw i ulotek o treści antypaństwowej”, w których rozpowszechniał „nieprawdziwe informacje szkalując resort spraw wewnętrznych oraz wypowiadał się krytycznie o polityce władz partyjnych i państwowych.” Zwolniony za to z pracy 15.10.1983 i wydalony z PZPR. Prowadzenie sprawy zakończono po zmianie miejsca pracy. Materiały złożono 2.03.1987 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 53763/II. W trakcie prowadzenia sprawy był sprawdzany przez inne jednostki: 5.04.1984 przez Wydz. II SUSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”), 23.10.1984 przez Wydz. I Dep. I MSW (powód: „sprawdzenie”) i 20.12.1986 przez Wydz. VII Dep. III MSW (powód: p[rzed] rozmową”). Z racji objęcia sprawą odnotowany w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW w dziale „wrogie wypowiedzi”. IPN BU 0222/523 (53763/II), IPN BU 01228/863 (53763/2)
Akta paszportowe W 1982 r. dwukrotnie nie otrzymał paszportu na wyjazd do RFN. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (z wyjątkiem wyjazdu emigracyjnego z PRL) od 31.05.1983 do 25.05.1987 „ze względu na bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajemnicy”, zarejestrowane 6.06.1983 przez Wydz. V Biura Paszportów MSW w dzienniku rejestracyjnym MSW pod nr. 80039. Zastrzeżenie anulowane 16.09.1986. IPN BU 763/12285 (EAGA/12285)
.