Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Malicki
Miejsce urodzenia: Niemcy
Data urodzenia: 31-01-1918
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Malicki (ur. w styczniu 1918) w latach 1945-1946 był współpracownikiem AK i ROAK, od początku stycznia 1947 był żołnierzem Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), a od lata 1947 do czerwca 1954 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Mława, Rypin, Sierpc, Lipno, Brodnica i okolicznych powiatów. Nosił pseudonimy "Bartek" i "Zygmunt". W latach 1947-1948 walczył z komunistycznymi władzami, funkcjonariuszami MO i UB w szeregach oddziału ROAK, a następnie NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel", "Słony". Leon Malicki pseudonim "Bartek" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Mławie i PUBP w Rypinie z lat 1947-1954. Zapisano w nich między innymi, iż Leon Malicki "w latach 1947-1948 był członkiem bandy >Mściciela< w organizacji ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej jako łącznik pod pseud. >Bartek<. W dniu 12 lipca 1947 r. brał udział w zasadzce na funkcjonariuszy MO i UB w lesie pod Okalewem, w której zabito 15 funkcjonariuszy". W innej kartotece UB zapisano, iż Leon Malicki "w wyniku pracy operacyjnej" został "aresztowany w dniu 27 stycznia 1948 r. przez PUBP Rypin, w dniu 30 stycznia 1948 w czasie konwojowania go do WUBP Bydgoszcz zbiegł na stacji PKP w Sierpcu i ukrywał się do 1954 r. W czasie akcji [tj. obławy UB i KBW] prowadzonej przez WUBP Warszawa na terenie pow. Sierpc w dniu 10 VI 54 r. popełnił samobójstwo w obawie przed dostaniem się w ręce władz". Dnia 10 czerwca 1954 wraz z Leonem Malickim pseud. "Bartek" zginął także (po walce zbrojnej w tym samym miejscu wsi Będzymin pow. Sierpc) Kazimierz Dyksiński pseud. „Kruczek”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Leon Malicki pseudonim "Bartek", „Zygmunt” figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach operacyjnych WUBP w Bydgoszczy i PUBP w Rypinie z lat 1947-1949 zarejestrowanych pod numerem A0643/1947 jako "Sprawa agenturalnego rozpracowania na grupę kryptonim >Leśni<". To rozpracowanie UB dotyczyło zbrojnego antykomunistycznego oddziału ROAK / NZW pod dowództwem "Mściciela" - por. Franciszka Majewskiego, który działał na terenie pow. sierpeckiego, mławskiego, rypińskiego i innych okolicznych powiatów w latach 1945-1949. W tych aktach zapisano między innymi, iż Leon Malicki był "rozpracowywany przez PUBP Rypin jako członek bandy terrorystyczno-rabunkowej ROAK i NZW pod dowództwem >Mściciela< - Majewskiego". Zapisano także, iż Leon Malicki "w wyniku pracy operacyjnej" [tj. przede wszystkim donosów tajnych informatorów UB] został "aresztowany w dniu 27 stycznia 1948 przez PUBP Rypin, jednak już "w dniu 30 stycznia 1948 w czasie konwojowania go do WUBP Bydgoszcz zbiegł na stacji PKP w Sierpcu". Był potem poszukiwany przez różne jednostki UB z woj. bydgoskiego i woj. warszawskiego aż do 10 czerwca 1954 - tj. do dnia jego śmierci (wraz z Kazimierzem Dyksińskim pseud. „Kruczek”) w wyniku obławy grupy operacyjnej UB-KBW przeprowadzonej we wsi Będzymin pow. Sierpc. IPN By 070/278 t. 7 (287/III).
Leon Malicki pseudonim "Bartek" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych UB z WUBP w Bydgoszczy i PUBP w Rypinie z lat 1946-1955. Akta te dot. śledztwa w sprawie działalności oddziału ROAK i NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseudonim "Mściciel" i "Słony" na terenie powiatów sierpeckiego, rypińskiego, lipnowskiego, płockiego i mławskiego w latach 1945-1949. Akta te zawierają przede wszystkim protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych, protokoły rewizji, charakterystyki, notatki funkcjonariuszy UB, odpisy aktów oskarżenia i wyroków, a także raporty sytuacyjne UB, informacje dot. "napadów" i innych akcji ww. oddziału partyzanckiego, doniesienia kilkunastu agentów i tajnych informatorów UB. IPN By 0106/1 t. 1-8 / J (287/III) mikrofilm.
Leon Malicki pseudonim "Bartek", "Zygmunt" figuruje w aktach WUBP / KW MO w Warszawie, PUBP w Mławie i PUBP w Rypinie z lat 1947-1954 opisanych jako "Malicki Leon i inni". Był poszukiwany przez różne jednostki UB i MO z woj. bydgoskiego i woj. warszawskiego od 30 stycznia 1948 r. (tj. od dnia jego ucieczki z konwoju UB) do 10 czerwca 1954, tj. dnia jego śmierci (wraz z Kazimierzem Dyksińskim pseud. „Kruczek”) w wyniku obławy grupy operacyjnej UB-KBW przeprowadzonej we wsi Będzymin pow. Sierpc. Z ww. akt UB wynika, że w trakcie kilkudziesięciominutowej walki zbrojnej i silnego ostrzału KBW obaj partyzanci, będąc już ranni, popełnili samobójstwo - nie widząc szans na wydostanie się z obławy UB-KBW. Akta te zawierają także między innymi: protokół przesłuchania Leona Malickiego przez funkcjonariuszy UB z dn. 28 stycznia 1948 r. oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB dot. ww. partyzanta, jego współpracowników i znajomych. IPN BU 0203/3520 (39362/II).
Leon Malicki pseudonim "Bartek" występuje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wydziału "C" KW MO Bydgoszcz z lat 1972-1989. Jest to szczegółowa "Charakterystyka" dotycząca oddziału ROAK, a następnie oddziału NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel" - działającego w latach 1945-1949 na terenie pow. Mława, pow. Rypin, pow. Sierpc, pow. Brodnica, pow. Działdowo i innych powiatów. Oddział ten od późnego lata 1947 wchodził w skład okręgu XXIII Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. „Mazowsze” i działał do jesieni 1949. Materiały te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe członków i współpracowników tego oddziału, w tym Leona Malickiego, a także wykaz ich akcji i karty ich "czynów". IPN By 011/4 (4/0), IPN By 09/8 t. 1 (Nr 8/0).
Leon Malicki występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUBP w Bydgoszczy i Wydziału "C" KW MO Bydgoszcz zatytułowanych "Akta kontrolno-śledcze WUBP / KW MO Bydgoszcz". Akta te zawierają przede wszystkim ankiety personalne dot. ponad 3 tys. osób "podejrzanych o przestępstwa" popełnione w latach 1945-1962. Ankiety te (kwestionariusze osobowe) zawierają głównie: dane personalne, krótki opis popełnionych "czynów", numery archiwalne akt śledczych. Brak dat sporządzenia ww. ankiet. IPN By 00118/12 mikrofilm.
.