Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Purzycki
Miejsce urodzenia: Sarnowo pow. Mława
Data urodzenia: 15-04-1924
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Purzycki (ur. w kwietniu 1924) w latach 1943-1947 był współpracownikiem i żołnierzem AK i następnie Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) w stopniu plutonowego, a od lata 1947 do kwietnia 1948 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i (od 19 listopada 1947) 11-tej Grupy Operacyjnej NSZ na terenie powiatów Mława, Rypin, Lipno, Sierpc, Brodnica i powiatów okolicznych. Nosił pseudonimy "Tyczka" i "Ojciec". W latach 1945-1947 Wiesław Purzycki walczył z komunistycznymi władzami, funkcjonariuszami MO i UB między innymi w szeregach oddziału ROAK pod dowództwem ppor. Stanisława Balla pseud. „Sowa”, „Stary”, a od marca 1947 w szeregach oddziału ROAK, a następnie NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel". Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP / MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Mławie i PUBP w Rypinie z lat 1946-1948. Zapisano w nich między innymi, iż Wiesław Purzycki był "rejestrowany przez PUBP Rypin jako członek bandy terrorystyczno-rabunkowej NZW - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe pod dowództwem >Mściciela< na terenie woj. warszawskiego i bydgoskiego, w dniu 22 kwietnia 1948 r. został zabity na terenie pow. częstochowskiego". W innej kartotece MBP zanotowano, iż Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" "brał udział w kilkudziesięciu napadach terrorystyczno-rabunkowych i zbrojnych akcjach (...) na terenie powiatów Działdowo, Mława, Sierpc, Brodnica, Nidzica, Ostróda i Rypin". Ponadto zapisano, iż po likwidacji bandy ROAK w 1947 roku nie ujawnił się i przeszedł do oddziału NZW pod dowództwem Majewskiego pseud. "Słony" - "Mściciel" pełniąc funkcję dowódcy grupy tzw. "Ojców". Ranny w czasie potyczki wyjechał w 1948 roku do matki pod Częstochową (która od jesieni 1947 mieszkała w leśniczówce Dębowiec w pow. częstochowskim), gdzie w czasie próby aresztowania został zabity (22 kwietnia 1948). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" występuje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych WUBP w Bydgoszczy i PUBP w Rypinie z lat 1947-1949. To śledztwo UB rozpoczęto 13 lipca 1947, dotyczyło ono członków i współpracowników zbrojnego antykomunistycznego oddziału ROAK i następnie NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego "Mściciela". Oddział ten działał i walczył z komunistycznymi władzami na terenie pow. Sierpc, pow. lipnowskiego, mławskiego, rypińskiego i innych okolicznych powiatów w latach 1945-1949. Wiesław Purzycki występuje w tych aktach m.in. w trzech protokołach przesłuchań i zeznań (z drugiej połowy lipca 1947 i z roku 1948) zatrzymanych przez UB żołnierzy i współpracowników oddziału "Mściciela". IPN By 070/278 t. 1 (287/III).
Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach operacyjnych WUBP w Bydgoszczy i PUBP w Rypinie z lat 1947-1949 zarejestrowanych pod numerem A0643/1947 jako Sprawa Agenturalnego Rozpracowania na grupę kryptonim "Leśni". To rozpracowanie UB rozpoczęto 13 sierpnia 1947 i zakończono 27 sierpnia 1949, dotyczyło ono zbrojnego antykomunistycznego oddziału ROAK i następnie NZW (od lata 1947) pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego "Mściciela". Oddział ten działał i walczył z komunistycznymi władzami na terenie pow. Sierpc, pow. lipnowskiego, mławskiego, rypińskiego i innych okolicznych powiatów w latach 1945-1949. W tych aktach zapisano między innymi, iż Wiesław Purzycki w latach 1947-1948 był "rozpracowywany przez PUBP Rypin jako członek bandy terrorystyczno-rabunkowej ROAK i NZW pod dowództwem >Mściciela< - grasującej na terenie woj. warszawskiego i bydgoskiego". Wiesław Purzycki figuruje w tych aktach m.in. w "dossier" go dotyczącym, gdzie zamieszczono m.in. jego szczegółowy rysopis. IPN By 070/278 t. 6 (287/III).
Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1946-1948 opisanych jako "Materiały operacyjne dot. oddziału ROAK pseudonim Sokół Leśny". Materiały te dotyczyły rozpracowania zbrojnego antykomunistycznego oddziału ROAK pod dowództwem ppor. Stanisława Balla pseud. „Sowa”, „Stary”, „Onkel”, w szeregach którego w latach 1946-1947 (do marca 1947) walczył również Wiesław Purzycki. IPN Bi 0089/666/D (669/2) mikrofilm.
Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) w aktach Wydziału "C" KW MO Olsztyn z lat 1979-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 45, 46 i 48". Ta charakterystyka dot. organizacji ROAK i jej batalionu "Znicz" pod dowództwem kpt. Pawła Nowakowskiego pseud. “Leśnik” - „Łysy". Ten batalion Ruchu Oporu Armii Krajowej działał na obszarze powiatów Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Rypin, Brodnica i Mława w latach 1945-1947 (do marca 1947). IPN Bi 065/153 t. 1-2 (932/IV), IPN Bi 087/526/D (932/4) mikrofilm.
Wiesław Purzycki pseudonim "Tyczka" występuje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wydziału "C" KW MO Bydgoszcz z lat 1972-1989. Jest to szczegółowa "Charakterystyka" dotycząca oddziału ROAK, a następnie oddziału NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel" działającego w latach 1945-1949 na terenie województwa bydgoskiego i warszawskiego (tj. pow. Mława, pow. Rypin, pow. Sierpc, pow. Brodnica, pow. Działdowo i innych powiatów). Oddział ten od późnego lata 1947 wchodził w skład okręgu XXIII Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. „Mazowsze” i działał do jesieni 1949. Materiały te obejmują między innymi kwestionariusze osobowe członków i współpracowników tego oddziału, w tym kwestionariusz dot. Wiesława Purzyckiego pseudonim "Tyczka" oraz ich "karty czynów". IPN By 011/4 (4/0).
Wiesław Purzycki figuruje wraz ze swoim ojcem Franciszkiem (ur. 31.01.1899) w aktach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku z lat 1991-1993 zatytułowanych "Kserokopie akt głównych" i "Kserokopie akt podręcznych". Akta te dotyczą spraw zabójstw popełnionych przez funkcjonariuszy UB z PUBP w Mławie na Franciszku Purzyckim w dniu 23.06.1947 w miejscowości Lubowidz k. Żuromina pow. Mława oraz na jego synu Wiesławie Purzyckim w kwietniu 1948 we wsi Dębowiec k. Częstochowy. IPN Bi 484/118 (S 6/92/UB), IPN Bi 484/119 (S 6/92/UB).
.