Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Stawowczyk
Miejsce urodzenia: Nowa Grobla
Data urodzenia: 14-01-1919
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Augustyna
Znany/a też jako:

Imiona rodziców: Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Stawowczyk w 1945 roku został zatrzymany przez PUBP w Jędrzejowie w związku z oskarżeniem o „posiadanie broni i przynależność do AK.” Materiały o sygn. archiwalnej 3474/Sk zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Leszek Stawowczyk został objęty postępowaniem prowadzonym przez WUBP w Zielonej Górze i PUBP w Skwierzynie „za udzielenie pomocy członkom bandy wywodzącej się z NSZ w 1945 r. (żywności i schronienia) na terenie powiatu Skwierzyna”. IPN Po 030/25 (1988/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Leszek Stawowczyk „w czasie od lipca 1945 r. do marca 1946 r. w Żabinie pow. Skwierzyna udzielał systematycznej pomocy członkom bandy mającej na celu zmianę ustroju Państwa Polskiego, że ukrywał ich w swym mieszkaniu”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 13.04.1951 skazany na 5 lat więzienia, karę na mocy amnestii darowano. IPN Po 2/1953 (Sr. 82/51).
Leszek Stawowczyk występuje w materiałach dot. „reakcyjnej bandy o zabarwieniu WIN w powiecie Skwierzyna 1945-1946”. Materiały opracowane przez Wydział „C” KWMO w Zielonej Górze w 1973 roku. IPN Po 060/119/17/1 (162/13).
.