Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Anatol
Nazwisko: Selecki
Miejsce urodzenia: Jeziory
Data urodzenia: 30-11-1914
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Członek Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi w latach 1932-1938. W 1938 absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Podczas wileńskich studiów zaangażowany w działalność komunistyczną. Rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej i jednocześnie był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się sowieckiej strefie okupacyjnej i został zesłany do Kazachstanu. Od sierpnia 1943 oficer polityczny w 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, z którą przeszedł cały szlak bojowy łącznie z bitwą o Berlin. Aawansował z zastępcy dowódcy kompanii na zastępcę dowódcy batalionu i pułku. Zdemobilizowany w listopadzie 1945 w stopniu kapitana. W PPR od 3.04.1945, następnie w PZPR. Pracownik Ministerstwa Aprowizacji i Handlu oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu od 20.12.1945 do 10.02.1949. Dyrektor Centralnych Zarządów: Przemysłu Fermentacyjnego od 1946 do 1949 i Przemysłu Ceramiki Czerwonej, a potem Ceramiki Budowlanej od 8.03.1949 do 15.09.1951. Kierownik Zakładu Ceramiki Instytutu Technologii Krzemianów w Warszawie w 1951. Pracownik Politechniki Warszawskiej (PW): od 1.04.1952 aspirant naukowy w Katedrze Inżynierii Chemicznej, od 1954 adiunkt. W 1956 uzyskał stopień kandydata nauk. Od października 1957 do stycznia 1959 przebywał na stażu w Katedrze Rozdzielania Izotopów Instytutu Technologii Chemicznej im. Mendelejewa w Moskwie. Pracownik Katedry Chemii Jądrowej Uniwersytetu Warszawskiego: od 1957 adiunkt, od 1.06.1962 docent. W tymże roku powrócił na PW: od 1.12.1962 kierownik Katedry Jądrowej Inżynierii Chemicznej. Jednocześnie, w latach 1962-1968, pracował jako kierownik pracowni rozdzielania i stosowania izotopów naturalnych w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie. Od 1973 profesor nadzwyczajny, a od 1983 zwyczajny.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 3422 (Akta osobowe Anatola Seleckiego); Archiwum Szkoły Politechniki Warszawskiej, 7741 (Akta osobowe Anatola Seleckiego).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Uczelniany Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 01-11-1953 30-11-1954 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 3, sygn. 10, 12, b.p.
.