Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Stanisław
Nazwisko: Boczkowski
Miejsce urodzenia: Grądy Małe
Data urodzenia: 01-01-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Boczkowski figuruje w aktach administracyjnych PUBP w Łomży z roku 1947 - w wykazie zaświadczeń dla amnestiowanych pod pozycją 1644, nr zaświadczenia 95494. Występuje w indeksie osób ujawnionych - jako członek AK o pseud. ”Kmieć” pod pozycją DU 9701. Akta te przekazano do Wydz. "C" KW MO w Białymstoku, a następnie do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białymstoku. IPN Bi 045/2098, IPN Bi 13/8.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych PUBP w Łomży z lat 1947-1973 do numeru 95494 - jako "szeregowy członek" Armii Krajowej, który ujawnił się przed tzw. Komisją Amnestyjną w Łomży 23 kwietnia roku 1947. Akta o sygnaturze DO 30311 zniszczono dnia 17.01.1973. Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stefan Boczkowski figuruje w materiałach ewidencyjnych i kartotece Biura „B” MSW, Wydz. VIII Dep. II MSW i KS MO w Warszawie z lat 1963-1980. Według informacji Wydz. VIII Dep. II MSW, w roku 1963 występował jako kontakt obiektu ambasady USA. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Występuje w opracowaniu wewnątrzresortowym z lat 1980-1988 pn. "Charakterystyka nr 93". Materiały administracyjne SB zawierają m. in. kwestionariusz osobowy - sporządzony 6 lutego 1987 w Wydz. „C” WUSW w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Z informacji zawartych w kwestionariuszu wynika, że od roku 1942 do kwietnia 1944 Stefan Boczkowski był członkiem AK Obwodu Łomża. Z kolei od września 1944 do września 1945 na terenie powiatu łomżyńskiego był szeregowym członkiem AK/AKO o pseud. „Kmicic”. Ujawnił się 23.04.1947 w PUBP Łomża. IPN Bi 019/122 t. 3.
.