Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jakub
Nazwisko: Bogusławski
Miejsce urodzenia: Otwock
Data urodzenia: 01-06-1948
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Bogusławski został zarejestrowany 05.04.1985 pod nr 42396 przez Pion V DUSW Warszawa Mokotów jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Chris". 13.06.1985 sprawę przekazano do Wydz. IV Dep. V MSW. 02.07.1985 zwrócono do DUSW Warszawa Mokotów. Rozpracowywany ponieważ „prowadził wrogą działalność polityczną w środowisku >Aktywiści Ruchu Związków< polegającą m.in. na kolportowaniu nielegalnych wydawnictw tj. >Solidarność Podziemna< oraz >Ojczyzna<”. Sprawę zakończono 19.11.1987 z powodu "zaniechania wrogiej działalności", a materiały złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 9602/II. IPN BU 0258/39 (9602/II) – akta, IPN BU 01322/3561 (9602/2) – mikrofilm.
Występuje jako podejrzany w aktach Wydziału Śledczego SUSW o nr 3-17/85 o to, że „ w marcu 1985 w Warszawie w celu wywołania niepokoju publicznego przechowywał i przenosił z zamiarem rozpowszechnienia nielegalne wydawnictwa”. 28.03.1985 tymczasowo aresztowany. 21.08.1986 Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył śledztwo w związku z ustawą o amnestii z dnia 17.07.1986. W dn. 28.11.1986 akta złożono do Archiwum Wydziału „C” SUSW Warszawa pod numerem 3178/III. IPN BU 0331/323 (3178/III) – akta, IPN BU 01326/282 (3178/3) – mikrofilm.
Andrzej Bogusławski został objęty postępowaniem prokuratorskim prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie od marca 1985. Podejrzany o "przechowywanie i przenoszenie z zamiarem rozpowszechnienia, bez wymaganego zezwolenia, nielegalnych wydawnictw w celu wywołania niepokoju publicznego". 24.08.1985 sporządzono akt oskarżenia. 21.08.1986 Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył śledztwo w związku z ustawą o amnestii z dnia 17.07.1986. IPN BU 576/291 (Ds 70/85).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dot. Andrzeja Jakuba Bogusławskiego, podejrzanego o przechowywanie i przenoszenie z zamiarem rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw w celu wywołania niepokoju publicznego w Warszawie. Sprawa prowadzona w roku 1985. IPN BU 484/2 (70).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie dotyczące skargi Marii Bogusławskiej i Andrzeja Bogusławskiego na funkcjonariuszy MO. Sprawa prowadzona w roku 1985. IPN BU 576/323 (SKW. 3/85).
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata dla Andrzeja Bogusławskiego wniesione przez Wydział Śledczy SUSW. Zapis dotyczy okresu od 03.05.1985 do 05.09.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.