Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Borowik
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-06-1956
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Borowik figuruje w ewidencji MSW pod nr rejestr. 57147 jako "kandydat na tajnego współpracownika [kTW]". Został zarejestrowany jako kTW 15.09.1979 przez Wydz. IX Dep. III MSW. W dniu 15.03.1983 sprawę przekazano do Wydz. II Dep. III MSW. Dnia 23.11.1989 zmieniono charakter jego rejestracji z kTW na "zabezpieczenie operacyjne". Został wyrejestrowany z ewidencji dnia 20.04.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta Internowanego. Wojciech Borowik został internowany dnia 13.12.1981. Powód internowania: „prowadzi wrogą, antysocjalistyczną działalność i jest jednym z organizatorów nielegalnej poligrafii”. Zwolniony z Ośrodka Odosobnienia dnia 24.07.1982. IPN BU 448/30.
Występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW "Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w lutym 1984 r.". Teczka zawiera aktualne informacje opracowane na podstawie meldunków nadsyłanych z terenu całej PRL. IPN BU 0296/267 t. 2.
Dnia 21.11.1989 Wydział II Dep. III MSW wnioskował o zmianę charakteru jego dotychczasowej rejestracji: z kandydata na Tajnego Współpracownika na "zabezpieczenie operacyjne". Dnia 20.04.1990 wnioskowano o wyrejestrowanie Wojciecha Borowika z ewidencji. Pod wnioskiem figuruje dopisek: "Materiałów operacyjnych brak". IPN BU 2912/1.
.