Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Bratkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-03-1951
Imię ojca: Albin
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 23.10.1980 Krzysztof Jan Bratkowski został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydz. III-A-1 (następnie Wydz. V-1) KS MO pod nr 30482 z uwagi na to, że pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Centralnym Laboratorium Optyki. Z treści dokumentów wynika, że SB próbowała nawiązać z nim „dialog operacyjny”. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszem SB Krzysztof Jan Bratkowski stwierdził jednak, że „nie jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji bez udziału pozostałych członków KZ, a poza tym nie widzi on żadnej płaszczyzny do współpracy związku ze Służbą Bezpieczeństwa”. Bratkowski „dał się poznać jako zagorzały zwolennik >Solidarności< i reprezentowanych przez związek idei”. Dnia 13.04.1983 materiały "zdjęto z ewidencji z powodu nieprzydatn.[ości] operacyjnej" i zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 15782/I. IPN BU 00275/391 (15782/I) akta, IPN BU 001134/240 (15782/1) mikrofilm.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Chemik”, nr rejestr. 33808, założonej przez SB na inną osobę - członka KZ NSZZ „Solidarność” w Centralnym Laboratorium Optyki. Sprawę tę założył 28.05.1982 Wydz. V-1 KS MO z powodu „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej Partii”. W meldunku operacyjnym z 2.06.1982 zapisano: „W trakcie działań operacyjnych uzyskano informacje, z których wynika, iż pracownik Centralnego Laboratorium Optyki (…) ochranianego w ramach Spr[awy] Obiektowej krypt. >Laser< (...) wraz z Bratkowskim Krzysztofem /WA-030482/ Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< (…) nakłaniają członków związku do zamanifestowania swojej przynależności [do NSZZ „Solidarność”], a także do protestu przeciwko trwającemu stanowi wojennemu poprzez uczestnictwo wraz z całymi rodzinami w procesjach kościelnych w związku ze świętem Bożego Ciała. Udział w procesji ma być również wstępem do uczczenia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13.06.[19]82”. Prowadzenie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Chemik” zakończono 10.12.1984. IPN BU 0256/175 (8312/II) akta, IPN BU 01322/2715 (8312/2) mikrofilm.
.