Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Brochocki
Miejsce urodzenia: Gródek
Data urodzenia: 12-01-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Brochocki 8.02.1985 został zarejestrowany pod nr 7497 przez Wydział II WUSW w Siedlcach jako kandydat na tajnego współpracownika. Wytypowanie uzasadniono kilkakrotnymi jego wyjazdami do krajów kapitalistycznych i posiadaniem tam znajomych wśród których była osoba rozpracowywana wówczas przez Służbę Bezpieczeństwa. Po rozmowie przeprowadzonej z kandydatem w 1985 r., a dotyczącej jego wyjazdu do RFN zrezygnowano z dalszego opracowywania. Stwierdzono, że kandydat ma negatywny stosunek do ewentualnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, a jego przekonania nie gwarantują tajności współpracy. Zaniechano dalszego opracowywania 23.05.1986, materiały złożono do archiwum pod sygn. 1900/I-k. IPN Lu 00419/1183 (1900/I-k).
.