Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Henryk
Nazwisko: Bubel
Miejsce urodzenia: Węgrów
Data urodzenia: 19-01-1957
Imię ojca: Karol
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Leszka Henryka Bubla. Internowany 4.09.1982 przez Wydział Śledczy KWMO we Wrocławiu, zwolniony 14.09.1982. Materiały zawierają kalkę decyzji o internowaniu, odwołanie internowanego skierowane do ministra spraw wewnętrznych oraz decyzję o uchyleniu internowania. IPN Wr 040/1412 (IV-3751/1305).
Materiał stanowi rejestr akt osób internowanych w okresie stanu wojennego od 1981 do 1982 na terenie ówczesnych województw wrocławskiego i opolskiego. W spisie został ujęty Leszek Bubel s. Karola internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie, zwolniony 14.09.1982. IPN Wr 30/1919 (2/82/I).
Akta internowanego. Z treści materiałów wynika, że 4.09.1982 Leszek Henryk Bubel został internowany mocą decyzji komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu. Powód: „istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny”. 6.09.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelinie. 14.09.1982 zwolniony. IPN Wr 161/106 (2/82).
Według zapisu karotecznego w 1981 roku Leszek Henryk Bubel otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Indii. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.