Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Adam
Nazwisko: Budziakowski
Miejsce urodzenia: Dworzyska
Data urodzenia: 11-01-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Budziakowski 20.09.1971 został zarejestrowany pod nr 6150 przez Wydz. II KSMO w Warszawie jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Wodniak”. Powód: „potrzeba objęcia operacyjną kontrolą pobytu w/w w Kanadzie, jego planowanych wyjazdów do USA oraz kontaktów z krajem”. 28.05.1972 zmieniono charakter zainteresowania na kandydat na TW ps. „J.B.”. Z treści materiałów wynika, że J. Budziakowski „został delegowany na Stypendium Naukowe Uniwersytetu w Toronto na okres 1,5 roku. Przed wyjazdem zatrudniony był w Biurze Studiów i Projektów Gospodarki Wod[no]-Ściek[owej] Budownictwa Przemysłowego >Prosan< w Warszawie (…). Instytucja w której pracował przed wyjazdem wiąże z jego studiami na Uniwersytecie w Toronto bardzo duże nadzieje. Po powrocie zajmowałby kierownicze stanowisko w komórce eksportowej (która ma powstać). W związku z tym kandydat miałby szerokie możliwości kontaktu z zagranicą (ewentualne wyjazdy)”. Z opracowania zrezygnowano, gdyż kandydat „przebywa od ponad dwóch lat w Kanadzie i nie wiadomo dokładnie jak długo jeszcze tam pozostanie”. Materiałów o sygn. 9989/I-k brak, zachował się mikrofilm sygn. IPN BU 001121/741 (9989/1).
Akta osobowe cudzoziemca Janusza Adama Budziakowskiego, do których włączono akta paszportowe o numerze EAWA 27426. Z treści dokumentacji wynika, że Januszowi Budziakowskiemu dwukrotnie (w 1967 i 1970 r.) odmówiono wydania paszportu na wyjazd turystyczny do Francji. W lipcu 1971 r. Janusz Budziakowski otrzymał zgodę na wyjazd służbowy do Kanady. Po przedłużeniu pobytu za granicą zwracał się o wznowienie ważności swojego paszportu z klauzulą wielokrotnego przekraczania granicy. Władze PRL zgadzały się jedynie na przedłużenie ważności paszportu tylko na okres niezbędny dla powrotu do kraju. Podania Budziakowskiego o wydanie paszportu konsularnego zostały rozpatrzone negatywnie. IPN BU 1368/10167 (N-199844).
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wniesione 6.05.1975. „Wyj[echał] w 1971 r. na pobyt czasowy do Kanady i nie powrócił do kraju”. W zachowanych materiałach kartotecznych brak informacji o dacie odwołania zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.