Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan Lucjan
Nazwisko: Bugalski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-12-1928
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szczepan Bugalski 23.02.1980 został zarejestrowany pod nr 27277 przez Wydz. III-2 KSMO w Warszawie jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Wytypowany jako kandydat, ponieważ był bliskim znajomym rozpracowywanego wówczas przez Służbę Bezpieczeństwa działacza Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszem SB, przeprowadzonej 5.03.1981, Szczepan Bugalski „potwierdził fakt znajomości z fig[urantem] (…), lecz nie wyraził zgody na utrzymywanie kontaktów z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 14442/I. IPN BU 00744/20 (14442/I) akta, IPN BU 001121/3594 (14442/1) mikrofilm.
.