Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Roman
Nazwisko: Michałek
Miejsce urodzenia: Węgorzyn
Data urodzenia: 11-08-1940
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Jodła" dotyczące internowanych z terenu woj. toruńskiego. O internowanie Stanisława Michałka wnioskował Wydz. IV KW MO w Toruniu podając, że ww. z chwilą powstania NSZZ RI «Solidarność» aktywnie angażował się w jego działalność. Został wybrany przewodniczącym GKZ NSZZ RI «Solidarność» w Wąbrzeźnie. Na spotkaniach z rolnikami wrogo wypowiadał się pod adresem władz partyjnych oraz funkcjonariuszy MO i ORMO. Za swoją działalność był internowany w okresie od 28.12.1981 do 27.01.1982. IPN By 082/1 t. 8 (54/III).
Akta osobowe Stanisława Michałka internowanego w OO. w Potulicach na mocy decyzji nr 214/81-Ug wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. W uzasadnieniu decyzji podano, że "podburza do nieposzanowania prawa". Zwolniony na mocy decyzji nr 214/81-86 o uchyleniu internowania wydanej 27.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/86 (40/A/86).
Po zwolnieniu z internowania kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Dziedzic" nr rej. 7757 prowadzonego od 22.02.1982 do 20.11.1985 przez Wydz. IV KW MO w Toruniu, następnie Pion VI RUSW w Wąbrzeźnie. Akta złożono w archiwum pod sygn. 1588/II. Akta o sygn. 1588/II zniszczono 15.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Zarejestrowany 20.11.1985 pod nr 13621 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Rola" nr rej. 12900 prowadzonej w okresie od 24.06.1985 do 19.01.1990 przez Pion VI RUSW w Wąbrzeźnie dotyczącej nieprawidłowości w gospodarce narodowej. W toku sprawy stwierdzono, że Stanisław Michałek nie prowadził "wrogiej" działalności przeciwko państwu. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.