Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Grzegorz
Nazwisko: Pikiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-04-1961
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany 08.05.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. „Wymieniony jest aktywnym członkiem byłego NZS znanym z wrogich poglądów i wystąpień. (…) Uczestniczył w ekscesach w dn. 1 i 3 maja br. [1982] oraz będzie brał udział w planowanych manifestacjach w dn. 9 -13 maja br. [1982]”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka od 8.05 do czasu uchylenia internowania w dniu 10.07.1982. IPN BU 01326/1591 (3-3792) mkf, IPN BU 0787/316 (3792/III).
Akta internowanego. Internowany 8.05.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. Zwolniony 10.07.1982. IPN BU 448/387.
Ryszard Pikiewicz został zarejestrowany 24.05.1982 w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) pod nr 33746 przez Wydz. III KSMO w Warszwie. Powodem kontroli był fakt, iż: „należał do grupy aktywnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów w PW [Politechnice Warszawskiej]. Działał w Komitecie Strajkowym i kolportował na terenie PW wydawnictwa o wrogim charakterze politycznym. W dniu 1 maja br. [1982] brał udział w nielegalnym pochodzie oraz był uczestnikiem ekscesów w Warszawie w dn. 3 maja br. [1982]”. 21.02.1985 charakter rejestracji zmieniono na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). „Kontrolowany z uwagi na możliwość kontynuacji wrogiej działalności”. Zakończono 10.11.1986 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW 27.11.1986 pod nr II-9220. Materiały sfilmowano nr F-2-9220/SUSW. IPN BU 0256/827 (SUSW II-9220), IPN BU 01322/3355 (SUSW 2-9220).
Teczka pracy tajnego współpracownika (TW) o ps. „Jowisz” nr rejestr. 67034. Sprawa prowadzona przez Wydział III KSMO w latach 1978-1983. W teczce znajdują się doniesienia dot. Ryszarda Pikiewicza. IPN 00426/351, IPN BU 00275/251.
.