Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Nowosad
Miejsce urodzenia: Zawalów
Data urodzenia: 22-02-1905
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Władysław Nowosad występuje w raportach dekadowych Szefa WUBP w Lublinie do Ministra BP jako członek organizacji WiN, dowódca plutonu w kompanii "Kota", aresztowany dn. 8.03.1946 we wsi Hostynne pow. Hrubieszów. IPN Lu-055/14 (24/16)
Akta penitencjarne Figuruje w Księdze więźniów śledczych i karnych. Osadzony w więzieniu po aresztowaniu przez PUBP w Zamościu w marcu 1946 roku, uwolniony po rozbiciu więzienia w dn. 8 maja 1946 roku. IPN Lu 5/14
Akta penitencjarne Wykaz osób zbiegłych z więzienia. W. Nowosad figuruje w wykazie uwolnionych po rozbiciu więzienia w dn. 8.05.1946 przez oddział WIN pod dowództwem Romana Szczura ps. "Urszula". IPN Lu 5/15
Akta administracyjne Tablice ewidencyjne spraw śledczych, wykazy imienne osób aresztowanych przez PUBP Hrubieszów. W. Nowosad występuje w wykazie osób aresztowanych w listopadzie 1946 r. IPN Lu-032/7
Akta śledcze Akta w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji AK-WiN. W. Nowosad w czasie okupacji był członkiem AK, po wyzwoleniu członek WiN, od 1946 r. d-ca plutonu ps. "Jastrząb". Dn. 27.11.1946 zatrzymany przez PUBP Hrubieszów i osadzony w więzieniu w Chełmie. Zwolniony w 1947 r. W 1949 r. objął funkcję dowódcy rejonu Instektoratu Zamojskiego ps. "Wacław". W 1950 r. zbiegł przed aresztowaniem i ukrywał się. Dn. 29.01.1952 ujawnił się w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Dn. 10.11.1955 materiały złożono do archiwum. Do akt włączono sprawę ewidencyjno-obserwacyjną nr 1051 prowadzoną w latach 1956-1959. IPN Lu 012/277 (III/6643)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie członków nielegalnej organizacji AK-WiN na terenie powiatu Hrubieszów. W. Nowosad występuje jako d-ca plutonu we wsi Hostynne, ps. "Jastrząb" komp. Mariana Chorobrowskiego ps. "Kota". IPN Lu-08/47 t. 1 (O/50)
Akta administracyjne W. Nowosad ps. "Wacław" występuje w sprawozdaniach Szefa PUBP Zamość jako członek AK Inspektoratu Zamojskiego, który zbiegł przed aresztowaniem. IPN Lu-046/24 (17/24)
Akta administracyjne Zapis w raporcie specjalnym szefa WUBP w Lublinie z dn. 12.05.1952 dot. ujawnienia się W. Nowosada w WPR w Lublinie w dn. 29.02.1952. "W/wny ukrywał się za współpracę z bandą >Szuma< Wróblewskiego Mieczysława na terenie pow. Hrubieszów". IPN Lu-043/39 (14/39)
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa założona dn. 11.02.1956 ze względu na podejrzenie utrzymywania kontaktów z byłymi członkami AK i WiN. Dn. 8.12.1959 sprawę zakończono, ponieważ "figurant nie przejawiał wrogiej działalności". Materiały zarchiwizowano do nr III/6643. IPN Lu 012/277 (III/6643)
.