Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad Marek
Nazwisko: Sobol
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 31-05-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko grupie osób podejrzanych o "nielegalne sporządzanie i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Dn. 11.06.1983 K. Sobol został aresztowany. Dn. 28.09.1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii. Dn. 09.11.1984 materiały złożono do archiwum po nr III/5649. IPN Kr 07/5327 (III/5649)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko grupie osób podejrzanych o produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw, m.in. pisma "Hutnik". Wobec K. Sobola zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dn. 11.06.1983 (uchylono dn. 21.07.1983). Dn. 28.09.1983 Sąd Rejonowy w Krakowie umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Kr 303/226 (92/2/105)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko K. Sobolowi, który "wspólnie z innymi osobami sporządzał, przechowywał i kolportował nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r." Dn. 11.06.1983 przedstawiono zarzuty i zastosowano wobec K. Sobola areszt tymczasowy. Dn. 28.09.1983 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 403/23-27
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Decyzją Prokuratora Rejonowego w Krakopwie K. Sobol został objęty tymczasowym aresztowaniem w dn. 11.06.1983 z powodu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Zwolniony 21.07.1983 na podstawie osobistego poręczenia przez rektora AWF w Krakowie. IPN Kr 081/400 (38/800/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany ze względu na działalność w nielegalnej organizacji na terenie AWF w Krakowie, zajmującej się m.in. kolportażem nielegalnych materiałów. IPN Kr 0101/103 (16604/II), IPN Kr 0101/103/D (mf 2/16604)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 16.06.1983 pod nr 27634. Dn. 29.07.1987 "figuranta" przekazano do RUSW w Limanowej, a materiały sprawy zniszczono dn. 12.12.1989. Akta wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjnych
.