Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Krzysztof
Nazwisko: Stanios
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 08-11-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 24.08.1982 pod nr 8438 przez Wydz. V WUSW w Radomiu do SOR o krypt. "Poligrafia" (nr rej. 7894) ze względu na nielegalną działalność w NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Dn. 1.09.1982 przerejestrowany do SOR krypt. "Podziemie". Akta o sygn. II/583 wybrakowano
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Podziemie" dn. 1.09.1982 pod nr 8438. Akta o sygn. nr II/667 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 26.09.1985 SOS przekwalifikowano na SOR. A. Stanios został zarejestrowany do sprawy dn. 16.12.1985 z numerem 8438. Akta o sygn. II/890 wybrakowano; wpis na podst. zapisów kartotecznych
Akta prokuratorskie Akta w sprawie gromadzenia w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej. Dn. 20.09.1985 A. Stanios został zatrzymany i przesłuchany w charakterze świadka, przeszukano jego mieszkanie. IPN Ra 3/3 t. 2 (Ds. 2413/85)
.