Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Borowicz
Miejsce urodzenia: ELBLĄG
Data urodzenia: 17-06-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu 020/638 (II/10190), akta dot. A. Borowicza zostały zniszczone
Akta internowanego Akta osobowe internowanego. Zatrzymany dn. 13.03.1982 na mocy decyzji nr 156 z dn. 13.03.1982 za to, że "publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Zwolniony dn. 16.12.1982 (na mocy decyzji z dn. 7.12.1982). IPN Rz 56/241
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany ze względu na "rozpowszechnianie propagandy antysocjalistycznej; b. aktywista NSZZ >Solidarność< w PKP Lublin". Akta o sygn. II/11192 wybrakowano dn. 20.10.1989, wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony przez Wydz. II KWMO Lublin na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 05.04.1982 do odwołania. Internowany. Anulowano dn. 24.07.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.