Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Antoni
Nazwisko: Benicki
Miejsce urodzenia: Łaskarzew
Data urodzenia: 09-07-1949
Imię ojca: Roman
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko grupie pracowników Zakładów Azotowych w Puławach, podejrzanych o to, że w okresie od 14 do 19 grudnia 1981 w czasie obowiązywania stanu wojennego kontynuowali działalność zawieszonego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność", zorganizowali i kierowali strajkiem oraz utrudnili prawidłowe funkcjonowanie Zakładów Azotowych poprzez częściowe wyłączenie urządzeń do produkcji amoniaku, tj. przestępstwo z art. 46 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Z. Benicki występuje w aktach jako jeden z podejrzanych. Dn. 23.12.1981 został tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Dn. 22.01.1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 2 lata więzienia. IPN Lu 363/1 (24/35/83)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej z art. 46 pkt. 1, 2 i 6 dekretu z dn. 12.12.1981. Z. Benicki został oskarżony o to, "że w dn. 14.12.1981 r. w Puławach w czasie obowiązywania stanu wojennego w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej w Zakładach Azotowych w Puławach odciążył dwie nitki instalacyjne w Wydziale Aminiaku II, co utrudniło prawidłowe funkcjonowanie tego wydziału". Dn. 22.01.1982 skazany przez SW w Lublinie na 2 lata pozbawienia wolności i 10 tys. zł grzywny. Dn. 30.06.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił wyrok i sprawę przekazał SW w Lublinie do ponownego rozpoznania. Dn. 7.01.1983 SW w Lublinie postępowanie umorzył. IPN Lu 225/8 (II K 115/82)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów nr 27673 z dn. 29.03.1982, anulowano dn. 10.05.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.