Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Stanisława
Nazwisko: Szymajda
Miejsce urodzenia: Noworąblów
Data urodzenia: 18-10-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały zachowane szczątkowo, większość zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. J. Szymajdy zostały zniszczone
Akta internowanego Internowana dn. 28.12.1981. Umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, następnie dn. 2.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Olszynce Grochowskiej i dn. 15.01.1982 do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. Zwolniona dn. 21.07.1982. IPN Bi 53/95
Materiały ewidencyjne Zarejestrowana dn. 22.03.1982 pod nr 27633 - zastrzeżenie wyjazdu za granicę; anulowano dn. 18.04.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana dn. 22.09.1982 pod nr 27558 jako figurantka SOS krypt. "Dyrektorka" ze względu na "propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii". Była aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania; nauczycielka LO. Przeprowadzono z nią szereg rozmów, które "nie odnosiły żadnego skutku". Decyzją Wojewody Lubelskiego z dn. 9.12.1983 została zwolniona z pracy z zakazem wykonywania zawodu. Dn. 18.12.1984 sprawę zakończono. IPN Lu 020/737 (II/10566)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana dn. 4.05.1987 pod nr 36067 jako figurantka SOS krypt. "Aktywistka" ze względu na działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność"w Komisji d/s Interwencji i Praworzadności. Po zalegalizowaniu związku sprawę zakończono. Materiały zarchiwizowano do nr II/10566. IPN Lu 020/737 (II/10566)