Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Czesław
Nazwisko: Kowalski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 29-07-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie "zbiegowiska wywołanego w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, które w poważny sposób zakłócało porządek publiczny dokonując przy tym zniszczeń mienia w znacznych rozmiarach". Wobec S. Kowalskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu od dn. 3.07.1976; został on oskarżony o zniszczenie mienia oraz o napaść na funkcjonariuszy MO, za co został skazany w dn. 27.07.1976 na 3 lata więzienia, utratę praw publicznych na 2 lata i grzywnę w wysokości 5000 zł na rzecz PCK. Wyrok ten następnie złagodzono do 2 lat w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ra 04/31 (III/32)
Akta dochodzenia śledztwa Akta w sprawie udziału w wydarzeniach czerwcowych w Radomiu. S. Kowalski występuje w materiałach jako jeden z podejrzanych. Dn. 3.07.1976 został tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Oskarżono go o to, że "w dniu 25 czerwca 1976 roku w Radomiu, działając w sosób chuligański wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych oraz na obiekty i urządzenia gospodarki uspołecznionej". Dn. 27.07.1976 Sąd Rejonowy w Radomiu skazał go na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Dn. 14.01.1977 karę złagodzono do 2 lat, zawieszając jej wykonanie na okres próby 3 lat. IPN Ra 04/30 (III/31)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób, w tym przeciwko S. Kowalskiemu, oskarżonym z art. 275 par 1 i 2 kk. Dn. 27.07.1976 Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał S. Kowalskiego winnym tego, że w dniu 25.06.1976 w Radomiu, działając w sposób chuligański, wziął udział wraz z innymi osobami w zbiegowisku publicznym, dopuścił się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy pubicznych oraz obiekty i urządzenia gospodarki uspołecznionej, powodując uszkodzenia ciała 75 funkcjonariuszy MO oraz szkodę w mieniu społecznym w wys. ponad 28000000 zł. Sąd skazał go na 3 lata więzienia, 2 lata utraty praw publicznych i 5000 zł grzywny na rzecz PCK. Dn. 14.01.1977 Sąd Najwyższy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że złagodził mu karę do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ra 8/1 t. 1-5
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dot. wydarzeń czerwcowych w Radomiu w 1976 r. Stanisław Kowalski brał udział w proteście robotników, za co został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 2 lata i grzywnę w wysokości 5000 zł. Tom 184 zawiera materiały dochodzenia śledztwa w sprawie przeciwko S. Kowalskiemu, oskarżonemu z art. 275 par 2 kk w zw. z art. 59 par 1 kk. IPN Ra 08/107 (IV/108)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 10.08.1976 pod nr 1822 jako osoba do SOR krypt. "Podpalacze" nr rej. 1666, ponieważ uznano go za jednego z inicjatorów podpalenia i dewastacji budynku KW PZPR w Radomiu w dn. 25.06.1976 podczas protestu robotników. Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Radomiu. IPN Ra 05/76 (II/94)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w SOR krypt. "Maniacy", w której rozpracowywano kontakty KSS KOR w Radomiu, jako "osoba represjonowana za udział w wydarzeniach czerwcowych". IPN Ra 05/226 t. 5 (II/262)
.