Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Truskolaska
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-08-1941
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 15.03.1984 pod nr 30855 jako figurantka SOR krypt. "Bibiotekarz" dot. prowadzenia nielegalnej działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" wśród pracowników biblioteki KUL. Sprawę zakończono dn. 14.03.1989. Materiały zarchiwizowano do nr II/11510, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11510 zniszczono; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 21.03.1989 pod nr 38116 jako osoba do SOR krypt. "UNIA" dot. powstania KZ NSZZ "Solidarność" pracowników KUL. Sprawę zakończono dn. 4.07.1989. Materiały zarchiwizowano do nr II/11603, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11603 zniszczono; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.