Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Szczepan
Nazwisko: Rodanowicz
Nazwisko rodowe: Sklepik
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 10-01-1950
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Doktorant" ze względu na "fakt złożenia wiązanki kwiatów przepasanej żałobnym kirem w gablocie NSZZ >Solidarność< w holu budynku dydaktycznego AWF (po pacyfikacji kopalni "Wujek"). Sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności przez figuranta". Materiały zarchiwizowano dn. 24.08.1983 do nr II/643, a następnie włączono do SOS krypt. "Sportowiec" nr rej. 5358. Akt o sygn. II/643 brak; wspis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 20.04.1984 pod nr 5358 jako figurant SOS krypt. "Sportowiec" ze względu na podejrzenie założenia nielegalnej organizacji. W 1986 sprawę przekwalifikowano i przerejestrowano do KE krypt. "Sportowiec" nr rej. 34145. Następnie zarchiwizowano do nr II/11588 i wybrakowano. Akta o sygn. II/11588 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 28.01.1986 pod nr 34145 jako figurant KE krypt. "Sportowiec". Dn. 15.12.1988 materiały KE przekazano do dalszego prowadzenia do RUSW w Lublinie. Kontrolę zakończono dn. 7.04.1989. Materiały zarchiwizowano do nr II/11588, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11588 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.