Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Dukiel
Miejsce urodzenia: Rawicz
Data urodzenia: 26-01-1965
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Leontyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Wrocław 10-04-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 312492 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; akta o sygn. IPN Wr 524/312492 (EAWR 312492).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-327/20 zarządzenie z dnia 13.05.2020 r. dotyczące Ireneusza Dukiel – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.