Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Walenty
Nazwisko: Głąb
Miejsce urodzenia: Bobolice
Data urodzenia: 09-12-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Salomea
Dodatkowe informacje:

Członek PPR (od 28.01.1945), PZPR.  W okresie 01.07.1950-30.10.1950 słuchacz Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Opolu, a w okresie 01.09.1954-31.07.1955 Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu. W l. 1957-1959 skierowny do Technikum Chemicznego w Sławęcicach. Zatrudniony w aparacie partyjnym do 30.09.1971. 

W ankiecie personalnej podaje, iż w okresie 01.06.1950-01.04.1951 pełnił funkcję II sekretarza KZ PZPR przy Hucie im. gen. K Świerczewskiego w Zawadzkiem. Według List płac KP PZPR w Strzelcach Opolskich na stanowisku sekretarza KG PZPR w Kielczy był od 01.04.1951. [Źródło: AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR w Opolu, Listy płac KP PZPR Namysłów 2/340.]

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor KZ przy Hucie im. gen. K. Świerczewskiego Zawadzkie PZPR 01-11-1950 30-11-1950 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Strzelce 2/523.
Sekretarz Komitet Gminny Kielcza PZPR 01-12-1950 28-02-1952 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Strzelce 2/524-2/525.
Instruktor Propagandy Komitet Powiatowy Strzelce Opolskie PZPR 01-03-1952 30-06-1954 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Strzelce 2/525.
Sekretarz Komitet Gminny Kolonowskie PZPR 01-07-1952 31-01-1954 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Strzelce 2/525-2/527.
Instruktor Organizacyjny Komitet Powiatowy Strzelce Opolskie PZPR 01-02-1954 31-08-1954 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Strzelce 2/527.
Referent Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Opole PZPR 01-08-1955 30-09-1956 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KW PZPR Opole 2/6-2/7.
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Opole PZPR 01-10-1956 31-12-1956 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KW PZPR Opole 2/7.
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Opole PZPR 01-02-1959 31-08-1960 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KW PZPR Opole 2/10-2/11.
Członek Komitet Powiatowy Namysłów PZPR 1960 1977 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244.
Sekretarz Organizacyjny Komitet Powiatowy Namysłów PZPR 01-09-1960 31-10-1967 AP Opole. KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244, Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Namysłów 2/329-2/331, 2/334-2/336; Tamże, Listy płac KP PZPR Namysłów 2/332-2/333.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Namysłów PZPR 01-11-1967 28-02-1971 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244; Archiwum Rotacyjne "ŁAD”, KW PZPR w Opolu, Listy płac KP Namysłów 2/336-2/339; Tamże, Listy płac KP PZPR Namysłów 2/340.
Zastępca Członka Komitet Wojewódzki Opole PZPR 1968 1971 AP Opole, KW PZPR w Opolu, akta osobowe 5244.
.