Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Dembowiak
Miejsce urodzenia: Łopienno
Data urodzenia: 02-01-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:
Uzupełnienia/sprostowania: r


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Dembowiak w dniu 14.06.1982 został zarejestrowany pod nr. 4062 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Przybudówka" (nr rej. 4031), prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Legnicy, dot. kolportażu "ulotek o wrogiej treści" na terenie Zakładów Mechanicznych "Legmet" w Legnicy. Ww. był też jednym ze współorganizatorów strajku w ZM "Legmet" w dniu 13.10.1982. Został zatrzymany na 48 h, a wobec "braku wystarczających dowodów procesowych do zastosowania sankcji został zwolniony". Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Prowadzenie sprawy zakończono 17.02.1983, gdyż "kontrola operacyjna figuranta sprawy wykazała, iż zaprzestał on nielegalnej działalności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 586/II. IPN Wr 022/528 (586/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Zmowa" nr rejestr. Lg 4228, prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Legnicy, dot. strajku w Zakładach Mechanicznych "Legmet" w Legnicy w dniu 13.10.1982. Mieczysław Dembowiak występuje jako jeden ze współorganizatorów ww. strajku. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 615/II. IPN Wr 022/546 (615/II).
Akta sprawy dochodzeniowej nr 1/86 Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu założonej w związku z zatrzymaniem w dniu 08.01.1986 Mieczysława Dembowiaka, przy którym w wyniku przeszukania ujawniono "247 egz. nielegalnych wydawnictw w postaci: >Solidarność Walcząca<, >Poza Układem<, >Zero-2<, pojedyncze egzemplarze różnych broszur i ulotek hasłowych oraz 170 arkuszy tzw. >Poczty Solidarności<, zawierających od 2 do 16 znaczków o różnych nominałach". Sprawę w trybie przyspieszonym skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków. Z akt wynika, iż Sąd w dniu 09.01.1986 skazał Mieczysława Dembowiaka na 1 rok pozbawiania wolności (znak sprawy II Kpp 43/86). IPN Wr 039/11478 (24756/III), IPN Wr 0120/36 (24756/3) mikrofilm.
Akta skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 09.01.1986 (znak sprawy II Kpp 43/86) Mieczysława Dembowiaka, osadzonego 10.01.1986 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 17.02.1986 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (znak sprawy IV Kr 123/86) zmienił zasądzony wyrok, zawieszając warunkowo ww. karę pozbawienia wolności na okres 3 lat. Mieczysław Dembowiak został zwolniony 18.02.1986. IPN Wr 50/226 (619).
.